Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Progimnazija
Kaunas, Širvintų g. 15, Kaunas
+370 37 332474
Klasės nuo 1 iki 8

MISIJA
Nuolatos besikeičiančioje informacinėmis komunikacinėmis technologijomis pagrįstoje visuomenėje teikti pradinį ir pagrindinį I pakopos ugdymą, padėti įgyti mokiniams jų lūkesčius atitinkančias ir sėkmingam tolimesniam mokymuisi gimnazijose būtinas kompetencijas.
VIZIJA
Kompetentinga, kūrybinga, rezultatyviai dirbanti ir kokybiškas švietimo paslaugas teikianti progimnazija, visiems mokiniams užtikrinanti galimybę įgyti tolimesniam mokymuisi ir sėkmingai socializacijai būtinas kompetencijas.
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Progimnazija – kaitai, klientams ir informacijai atvira institucija, paremta bendromis demokratinėmis, moralinėmis vertybėmis ir nuostatomis. „Įprasmintas protas sutaurina dorovinius jausmus: galva turi auklėti širdį“ (F. Šileris) Dorovė – svarbiausia socialumo išraiška. Mokome ir mokomės lygiateisiškumo, humaniškumo ir demokratiškumo principais grįstoje aplinkoje.

9.1
paremtas 7 atsiliepimais
Mokiniai/ Buvę mokiniai
10
Tėvai
8.2
Darbuotojai
9.6
Puikiai: 9+
6
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
1
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
2017-07-15

Pagal subjektyvias įžvalgas ir išėjusius mokinius, nekontroliuojamos patyčios vidurinese 5-6 klasėse.

2017-05-22

Progimnazijoje mokiniai ugdomi atsižvelgus į kiekvieno mokinio poreikius. Dirba šaunūs mokytojai. Puiki administacija.

2017-04-26

Mokykla, kurioje vaikai nori mokytis ir nenori eiti po pamokų namo. Čia suteikiama žinios ir mokoma jas taikyti .

Norėtųsi, kad vadovai būtų laisvesni, bendraudami su tėvais ir priimdami jų nuomonę.

2017-04-26

Progimnazijoje smagu dirbti ir mokytis. Matomas kiekvienas vaikas.

2016-11-17

Progimnazijoje stengiamasi pamatyti kiekvieną vaiką ir atsižvelgti į jo poreikius.

Nėra duomenų apie mokytojus

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti