Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Raseinių r., V. Grybo g. 33, Raseiniai
+370 428 51571
amžius nuo 3 iki 99

Pagrindinis Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos tikslas - didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.

Tarnybos veiklos uždaviniai:

kuo anksčiau nustatyti ir įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir/ar psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimaliausią ugdymo programą ir formą;
laiku suteikti pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, adaptacijos, savireguliacijos problemų, mokymosi sunkumų;
padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir psichologines problemas, iškylančias šeimoje, mokykloje, visuomenėje.
TARNYBOS PSICHOLOGAS


Įvertina:
vystymosi ypatumus, protinius, pažintinius gebėjimus (mąstymą, dėmesį, atmintį);
asmenybės savybes (charakterio ypatumus), padeda atskleisti vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses;
vaiko brandumą (pasirengimą) mokyklai (jei tėvai nori leisti į pirmą klasę 6 metų ar į priešmokyklinio ugdymo grupę 5 metų vaiką).

Konsultuojavaikus, jų tėvus ir mokytojus dėl šių sunkumų:
mokymosi sunkumai (psichologas padeda išsiaiškinti mokymosi sunkumų priežastis, didinti vaikų mokymosi motyvaciją);
bendravimo sunkumai (padeda spręsti bendravimo sunkumus tarp tėvų ir vaikų, mokinių ir mokytojų, bendraamžių);
emocijų ir elgesio problemos (į psichologą reiktų kreiptis, jei vaikas nuolat jaučiasi prislėgtas, liūdnas, jį kamuoja įvairios baimės, nerimas, jei vaikas yra labai drovus, uždaras, perdėtai prisirišęs prie tėvų, vienišas arba kai jo elgesys dažnai būna agresyvus, piktas, jei vaikas dažnai būna neklusnus, meluoja, vagiliauja, bėga iš mokyklos, namų, piknaudžiauja kvaišalais ir pan.);
adaptacija mokykloje (psichologas gali padėti vaikui įveikti prisitaikymo sunkumus naujoje mokykloje, naujoje klasėje);
krizės, netektys (į psichologą būtina kreiptis, jei vaikas išgyvena krizę dėl įvairių netekčių: artimų žmonių mirčių, tėvų skyrybų, nelaimingos meilės;
psichologo pagalba būtina, kai padidėja savižudybės grėsmė (kai vaikas dažnai kalba apie tai, jog jis niekam nereikalingas, kad nenori gyventi ir pan.), kai žaloja save (pvz., pjaustosi rankas);
asmenybės savęs pažinimo ir augimo (psichologas gali padėti vaikams, kurie stokoja pasitikėjimo savimi, menkai pažįsta save, nežino savo stiprių ir silpnų pusių);
smurtas (psichologas padeda vaikams atgauti dvasinę pusiausvyrą po patirtos fizinės, psichologinės ar seksualinės prievartos);
profesijos pasirinkimo (į psichologą gali kreiptis jaunuoliai, kuriems sunku nuspręsti, kokią profesiją rinktis arba kai jie negali apsispręsti tarp keleto patinkančių profesijų).


TARNYBOS LOGOPEDAS
Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei sutrikimus: (pvz., ar taisyklingai vaikas taria garsus, ar pakankamai išlavėjusi foneminė klausa (ar geba skirti panašiai skambančius garsus, pvz., s-š, e-ė, p-b), ar pakankamai išlavėjęs žodynas, ar geba rišliai ir nuosekliai išsakyti savo mintis, papasakoti, ar kalbos raida atitinka vaiko amžių);
įvertina mokyklinio amžiaus vaikų rašymo ir skaitymo gebėjimus, sunkumus;
prireikus rekomenduoja logopedinę pagalbą, kurią turi suteikti mokyklos, darželio ar VŠĮ Raseinių ligoninės logopedas;
konsultuoja vaikus, jų tėvus. Rengia rekomendacijas, teikia konkrečius patarimus, kaip padėti vaikui įveikti kalbos ir komunikacijos sutrikimus.


TARNYBOS SPECIALUSIS PEDAGOGAS
Įvertina mokinių žinių, gebėjimų, pasiekimų atitikimą ugdymo programoms (t.y. ar vaikas žino, moka tai, ką turi žinoti, mokėti konkrečioje klasėje);
padeda atskleisti mokinio individualius gebėjimus, galias, kuriais remdamasis vaikas galėtų lengviau įveikti mokymosi sunkumus (pvz., vieni mokymosi būdai geriau tinka tiems vaikams, kurie geriau suvokia tai ką išgirsta, kiti – ką pamato ir pan.);
konsultuoja tėvus dėl mokyklos pasirinkimo (specialiosios ar bendrojo lavinimo) bei galimybių gauti vaikui specialistų pagalbą mokykloje;
teikia rekomendacijas ir konkrečius patarimus tėvams, kaip padėti vaikui mokytis namuos


TARNYBOS SOCIALINIS PEDAGOGAS
Atlieka vaiko socialinės psichologinės pedagoginės situacijos, problemų bei poreikių mokykloje, šeimoje įvertinimą;
susidarius vaikų grupei, veda užsiėmimus vaikams, stokojantiems bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi;
organizuoja palaikymo ar savipagalbos grupes;
konsultuoja tėvus dėl vaikų nenoro mokytis, mokyklos nelankymo;
konsultuoja tėvus apie galimybes skirti vaikui minimalią ar vidutinę priežiūrą;
esant reikalui, tarpininkauja su Socialinių paslaugų centro, Vaikų teisių apsaugos specialistais, Policijos nepilnamečių reikalų inspektoriais;
vykdo kompleksinės pagalbos tinklo kūrimą specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinių pedagoginių ir ugdymosi problemų turintiems mokiniams


TARNYBOS GYDYTOJAS NEUROLOGAS
Įvertina vaiko emocinę būseną ir adaptacijos galimybes;
išsiaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo laipsnį ir galimą poveikį atskirų psichinių funkcijų formavimuisi;
numato ir rekomenduoja medicinines fizioterapines priemones bei specialistų konsultacijas optimaliam sutrikusių funkcijų plėtojimui, koregavimui;
konsultuoja vaiko tėvus, pedagogus dėl dienos / poilsio režimo (ugdymui, poilsiui) parinkimo, ugdančios aplinkos sudarymo;
esant reikalui skiria medikamentinį gydymą.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Ačiū už įskiepytą meilę knygai 🤍

Tikra, rūpestinga mokytoja: "perskaitytų knygų iš jūsų niekas neatims" ir kiti dalykai.

Pati geriausia mokytoja, ačiū už laiką kurį skiriate mūsų mokymui🙂