Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Utenos r., Aukštakalnio g. 5, Utena
+370 389 61546
amžius nuo 3 iki 99

II. Tarnybos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Vizija: Aukštos profesinės kompetencijos, nuolat besimokanti specialistų komanda glaudžioje partnerystėje su Utenos rajono mokyklų bendruomenėmis naujausių metodų ir šiuolaikinių technologijų pagalba padedanti spręsti mokinių ugdymo(si) ir psichologines problemas.

Misija: Teikti specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą Utenos rajone gyvenančiam vaikui, jo šeimai ir mokyklai, sprendžiant jo ugdymo(si) ir psichologines problemas.

Tikslas: didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą konsultacinę, informacinę pagalbą mokykloms bei mokytojams.

Uždaviniai:

1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą

III. SPECIALISTŲ PASLAUGOS:

Psichologas - įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.

Logopedas – įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

Specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

Tiflopedagogas - teikia specialiąją tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus, specialistus.

Surdopedagogas - teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus, specialistus.

Gydytojas (neurologas) - išaiškina vaikų ir jaunuolių iki 21 m. amžiaus raidos sutrikimus ir mokymosi negalių medicinines priežastis, padeda tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams spręsti su mokymosi negalėmis susijusias medicinines vaiko problemas.

Tarnyba dirba:

I. 8.00 - 18.00 val.

II. 8.00 - 17.45 val.

III. 7.30 - 18.00 val.

IV. 8.00- 17.00 val.

V. 8.00 - 17.00 val.

Pietų pertrauka - 12.00 - 12.45 val.

Specialistai dirba pagal individualų darbo grafiką. Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos. Mokamas pedagoginio psichologinio įvertinimo paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis Tarnyba teikia klientams tų įstaigų, kurių steigėja nėra savivaldybė.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰