Padėkuoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Virtualus mokymas(is) keičia įprastą stilių?

Virtualus mokymas(is) keičia įprastą stilių?

Šiandien nuotolinis mokymas nieko nebestebina, nes tai tapo savaime suvokiama kasdienybė. Visos švietimo įstaigų veiklos yra organizuojamos naudojant informacines komunikavimo technologijas. Tam, kad šis procesas vyktų kuo sklandžiau mokytojas savo kalendoriaus dienotvarkę keliais mėnesiais į priekį pildo nuotoliniais kursais, seminarais, konferencijomis. Kaip pasirinkti, kaip planuoti laiką, kai šiandien pasiūla yra didesnė už mokytojo paros laiką? Ar tai tampa problema, o gal kaip tik neįkainojamu patogumu, kai visur galime dalyvauti vos keliais išmaniojo įrenginio paspaudimais?

Ne išimtis tampa ir neformalusis vaikų švietimas visoje Lietuvoje. Jis yra sudedamoji Lietuvos švietimo sistemos dalis, todėl neformalus vaikų švietimas lygiagrečiai su bendrojo lavinimo mokyklomis sėkmingai tęsia nuotolinio mokymo veiklą. Nuotolinis mokymas(is) ir gerosios patirties sklaida tampa neatsiejama galimybe, todėl kovo mėnesį Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos bendruomenės savo kompetenciją tobulino dalindamiesi patirtimi. Įstaigos bendradarbiaudamos su kitomis Klaipėdos miesto (Klaipėdos „Medeinės“ m-kla, E. Balsio menų gimnazija, A. Brako dailės m-kla) ir Latvijos (Lielvardės apskrities muzikos ir meno m-kla, Jūrmalos dailės m-kla, Jūrmalos vidurinės muzikos m-kla) neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis dalinosi savo patirtimis tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje „Ugdymo nuotoliniu būdu patirtys, galimybės, iššūkiai“. Aptartos specialiojo ugdymo teorijos ir praktikos, neformaliojo ugdymo reikšmė specialiųjų poreikių mokinių socializacijoje. Informacinių technologijų galimybės dailės pamokoje naudojant programą Photo Collage Maker Photo,  rengiant vaikų piešinių parodas,  programą Xrecorder – kaip būdą įrašyti nuotolines pamokas. Diskutuota, kaip mokyti mokinius solfedžio „krizinėje“ situacijoje. Pranešėjai pasidalino patirtimi, kokiomis vizualiomis priemonėmis pavyksta sudominti, motyvuoti vaikus kūrybiškai spręsti menines užduotis. Etninių tradicijų puoselėjimas šiuolaikinių technologijų aplinkoje ir kūrybiškumo bei vertybių ugdymas nuotolinėse dailės pamokose. Buvo pasidalinta patirtimi kaip yra organizuojami nuotoliniai atlikėjų konkursai, kuomet jauniesiems atlikėjams konkursai yra geriausios platformos muzikavimo įgūdžiams, meniškumui tobulinti, pasitikėjimui įgyti, o nuotolinio dalyvavimo formatas leidžia „tapti žvaigžde“ net neišvykus iš gimtojo miesto.Jeigu prieš keletą metų jūsų būtų paklausę, kaip įsivaizduojate mokyklą po 20 metų? Daugelis būtumėte įsivaizdavę, kad mokykla niekur nedings, pamokos vyks moderniose klasėse, mokytojai betarpiškai bendraus su mokiniais, o su mokymu susijusi medžiaga suksis elektroninėje erdvėje, o tėveliai taps elektroninio dienyno didžiausi siekėjai... Toli svajoti ir prognozuoti neteko, tai atsitiko tiesiog šiais mokslo metais. Visą šį virsmą švietimo sistema įvardino kaip nuotolinis mokymas(is). Šis nuotolinio mokymo reiškinys nėra naujas Lietuvoje, šiuolaikinė nuotolinio mokymo sistema pradėjo formuotis apie 1995 metus, kuri jungė nuotolinį (tuo metu vadintas distancinis mokymas) mokymą vykdančių universitetų centrų veiklą. Tuo pačiu metu nuotolinio mokymosi pradmenys atsirado ir bendrojo ugdymo mokyklose kuriose veikė nuotolinio mokymo sistema „Virtuali klasė“. Privalomi nuotolinio mokymo(si) elementai yra savarankiškas mokymasis ir parama mokantis. Nuotolinio mokymosi pagrindas – mokymosi atvirumas, galimybė mokytoją ir mokinį išlaisvinti iš laiko bei erdvės apribojimo. Kodėl nuotolinis mokymas tapo neatsiejamas reiškinys ne tik mokiniams, bet ir mokytojams? Dėl vietos ir laiko lankstumo nuotolinis mokymas lengviau prieinamas visiems žmonėms kurie nori pagerinti kompetenciją, dalintis savo nuotolinio darbo atradimais ir sunkumais su kuriais susiduria kiekvieną dieną.

Taip pat ne ką mažesniais atradimais gali pasidžiaugti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ir Šiaulių menų mokyklos bendruomenių mokytojai pasidalinę savo nuotolinio darbo paslaptimis. Palietę temas taikomosios dailės srityje apie kūrybinę sėkmę, streso valdymą dailės terapijos metodais. Skaitmeninių ir interaktyvių technologijų naudojimas muzikavimo – dainavimo virtualiose pamokose. Susipažinome kaip galima atlikti kūrybines ir pažintines keliones šokio pasaulyje naudojant literatūrą ir šokio vingrybes virtualioje erdvėje. Palietėme temas kaip yra dirbama nuotolinėse teatro pamokose kūrybiškai ieškant mokymo metodų, kokią naudą mokiniams duoda kūrybos džiaugsmas. Šias reikšmingas temas ir metodiką tyrinėdami galime teigti, kad  esant laimingam mokytojui jo mokiniai taip pat bus laimingi.

Prasminga savo nuotolinio darbo patirtimi pasidalino ir Palangos moksleivių klubo mokytojų bendruomenė. Moderniais metodais dalinosi mokytojos dirbančios STEAM. Buvo pristatytos veiklos ir metodika dirbant virtualiai su robotika, programavimu ir įdomiąja laboratorija. Visi iššūkiai su kuriais šiandien susiduria kiekvienas mokytojas yra neatsiejama darbo dalis. Ieškodami, tyrinėdami ir nebijodami klysti, niekada nestovėsime vietoje, tai spartina žmogaus augimo procesą. Nesėkmės, tai galimybės tobulėti ir spyris, kuris veda link asmeninio augimo ir savęs pažinimo. Mokytojau, būk įdomus sau – tavimi domėsis mokiniai ir visas pasaulis!

Autorius: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vyr. mokytoja Emilija Raukienė Nuotraukos autorius Vidūnas Kulikauskis

Nėra komentarų