Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Pradinė mokykla
Alytus, Birutės g. 26, Alytus
+370 315 74437
Klasės nuo 1 iki 4

Mokyklos vizija: Senamiesčio pradinė mokykla – tenkinanti mokinių poreikius, ugdanti pilietiškai aktyvius Alytaus miesto bendruomenės narius, moderni, kintanti ir besimokanti pradinė mokykla.

Mokyklos misija: Teikiame kokybišką priešmokyklinį ugdymą ir pradinį išsilavinimą, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualumą. Ugdome socialiai aktyvų, savarankišką, pasirengusį tolesniam mokymuisi pradinuką.

Mokyklos tikslai: Suteikti mokiniui dorinės, socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus.
Teikti valstybinius standartus atitinkantį priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, padėti mokiniui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Kurti atvirą ugdytinių poreikiams, modernią, kintančią ir besimokančią pradinę mokyklą.

2017-01-11

Aktyvi mokinių tėvų bendruomenė, stiprus ir profesionalus pedagogų kolektyvas. Mokyklos bendruomenės tarpusavio supratimas ir kolegialus mokymasis, bendradarbiavimas. Ilgalaikė bendradarbiavimo programa su Kraštotyros muziejumi - ugdymosi netradicinėje aplinkoje organizavimas. Geri mokinių akademiniai pasiekimai, ugdomos asmeninės savybės, gebėjimai bendradarbiauti.

2017-01-11

Mokyklos vadovybė remia ir skatina tėvų iniciatyvas ugdymo procese. ATsižvelgia į išsakomą tėvų nuomonę. Ugdo žmogiškąsias vertybes, būtinas laimingam žmogui. Didelį dėmesį skiria ne tik pamokoms, bet ir vaikų užimtumui pertraukų metu ar po pamokų.

2017-01-11

Mokyklos vertybės: žmogiškas požiūris į darbuotojus, bendruomeniškumo jausmas, siekis bendradrbiauti su VISA mokyklos bendruomene (personalas, vaikai, tėvai), siekis įdiegti ne tik technologines naujoves , bet ir filosofines.

2017-01-10

Rami ir saugi aplinka.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.