Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinė mokykla
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 22
+370 37 312004
Klasės nuo 1 iki 10

Vizija

Demokratiška, besimokanti, lanksti, atvira, įvaldžiusi modernias informacines ir komunikacines technologijas organizacija, teikianti kokybiškas šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančias edukacines paslaugas, sudaranti bendruomenės nariams sąlygas tobulėti ir kelti savo kompetencijas.

Misija

Teikti kiekvienam žmogui išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio bei neformalaus ugdymo programas, sukurti mokymosi aplinkas, padedančias asmeniui integruotis į šiuolaikinį besikeičiantį pasaulį, įgyti kultūrinę ir socialinę kompetenciją bei išugdyti gebėjimą mokytis visą gyvenimą.
Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai ir atsakingai asmenybei vystytis. Puoselėti tautos kultūrą siekiant išsaugoti tautos papročius, etninį unikalumą.

Mokyklos vertybės

Savigarba bei pagarba kitiems.
Atsakomybė už save, savo veiksmus.
Teisingumas.
Darbštumas.
Sąžiningumas.
Mokymosi aplinkos saugojimas.
Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms.
Poreikis tobulėti.
Mokinių, pedagogų, tėvų partnerystė.
Asmeniniai pasiekimai.
Rūpinimasis kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia.

9.6
paremtas 7 atsiliepimais
Mokiniai/ Buvę mokiniai
9.7
Tėvai
9.4
Darbuotojai
9.8
Puikiai: 9+
6
Gerai: 7-9
1
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
2018-09-10

puiki mokykla, stiprūs pedagogai. jei pamokų metu vaikas nesupranta, yra galimybė eiti į konsultacijas. mokykloje daug nemokamų būrelių, yra ir mokamų. daug sporto bei kultūrinių renginių į kuriuos yra įtraukiama visa bendruomenė. tėveliai turi galimybę siūlyti naujoves, diskutuoti ir priimti sprendimus draugia su mokyklos vadovais.

visas blogis yra valgykloje, virėjos neatsižvelgia į jokias naujienas, daro ką nori ir kaip nori. sveiko maisto nėra, čia tik biznis

2017-04-15

Gera, naujovėms atvira mokykla

2017-02-13

Šiuolaikinė mokykla, siekianti asmens tobulėjimo, ugdanti bendražmogiškas vertybes, pastebinti kiekvieną vaiką, skatinanti visų bendruomenės narių benradarbiavimą, netoleruojanti patyčių

2017-02-13

Geri tarpusavio santykiai su mokytojaisi, draugiški

2017-02-13

Mokykla, kurioje svarbus ir matomas kiekvienas vaikas

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti