Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Progimnazija
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. V. Čepinskio g. 7
+370 37 391421
Klasės nuo 1 iki 8

MOKYKLOS MISIJA
Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos išsilavinimą, tenkina mokinių saviraiškos poreikius, siekdama suteikti asmeninį, sociokultūrinį, pilietinį sąmoningumą, plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei sukurti kiekvienam mokiniui tinkamas sąlygas augti, kaip laisvai, kūrybingai, mąstančiai asmenybei.
MOKYKLOS VIZIJA
Išskirtinė savito užsienio kalbų mokymo ir visuminio ugdymo progimnazija, kuri savo veiklą grindžia besimokančios organizacijos principais, yra šiuolaikiškai organizuota, saugi ir demokratiškai valdoma.
STRATEGINIAI TIKSLAI
Kiekvieno mokinio mokymosi galių atskleidimas ir pažangos užtikrinimas visuminio ugdymo procese.
Ugdomosios veiklos organizavimas siekiant visuminio ugdymo sistemingumo ir sampratos įgyvendinimo.
Įvaizdžio stiprinimas ir mokinių pritraukimo strategija, telkiant socialinių partnerių paramą bei vystant viešuosius ryšius.
Personalo ugdymas siekiant įgyvendinti šiuolaikines ugdymo strategijas ir kurti besimokančią organizaciją.
UŽDAVINIAI
Vaiko individualios pažangos modelio diegimas ir jo veiksmingumo užtikrinimas
Mokinių individualių ugdymosi poreikių nustatymas ir galimybių pritaikymas
Visuminio ugdymo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas
Mokymo bazės atnaujinimas ir aplinkų pritaikymas visuminio ugdymo procesui ir saugiam mokymuisi
Mokyklos vadovų ir mokytojų komandos formavimas pasidalytosios lyderystės principu.
Tėvų bendruomenės įtraukimas į mokyklos valdymą ir procesų organizavimą.
Mokyklos įvaizdžio kūrimo strategija
Integruoto dalykų ir užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, anglų, rusų) ugdymo projektų įgyvendinimas
Ugdymo partnerystės tinklo stiprinimas
Credo “Į SVAJONES KYLAME KARTU!”

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.