Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla
Kaunas, Šiaurės pr. 55, Kaunas
+370 37 312049
Klasės nuo 1 iki 10

MOKYKLOS MISIJA

Realizuoti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudarant lygias galimybes įvairių gebėjimų mokinių kompetencijų vystymui(si);
skatinti kūrybišką mokymą(si), ugdant kultūrinę – pilietinę tapatybę bei asmens gebėjimus;
efektyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, užtikrinant ugdymo(si) kokybę;
MOKYKLOS VIZIJA
Atvira, nuolat besimokanti, patraukli savo turiniu ir išore, darbo metodais, ugdymo kokybe, besivadovaujanti demokratiniais principais, ieškanti inovacijų ir jas sėkmingai diegianti Kalniečių mikrorajono pagrindinė mokykla, palaipsniui pereinanti į progimnaziją, ugdanti pilnavertę asmenybę – veiklios, solidarios ir besimonančios visuomenės narę.
Mokykla – mažvydiečių sambūrio tradicijų puoselėtoja.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.