Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

Progimnazija
Kaunas, Trakų g. 39, Kaunas
+370 37 423042
Klasės nuo 1 iki 8

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS KAIP ŠVIETIMO ORGANIZACIJOS VIZIJA
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija– tai ekologinės krypties progimnazija, demokratiška, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, besimokanti institucija, siekianti efektyvaus darbo, aukšto reitingo, estetiškos aplinkos, aukštų mokymo(si) rezultatų, saugios atmosferos.
PROGIMNAZIJOS MISIJA
Nuolatinis ugdymo proceso tobulinimas, teikiant Centro mikrorajono mokiniams pradinio ugdymo programų, pagrindinio ugdymo programų pirmosios dalies ugdymą, mokymosi ir socialinės patirties užtikrinimas, visų besimokančiųjų poreikių ir maksimalių galimybių plėtojimo sąlygų tenkinimas.
VEIKLOS KRYPTYS MOKYKLOS PRIORITETAMS ĮGYVENDINTI:
Siekti nuolatinio pedagogų tobulėjimo, bendradarbiavimo su kolegomis, vystyti dalykinę ir metodinę kompetenciją.
Tobulinti mokyklos valdymą, siekti efektyvesnės komandinės veiklos, vykdyti naujus projektus, kurie parengtų mokinius gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Plėtoti ryšius su ekologinės krypties mokyklomis Lietuvoje.
Tęsti mokyklos ugdomojo proceso auditą. Siekti ugdomojo proceso modernizavimo:
Tęsti ankstyvąjį kalbų mokymąsi.
Modernizuoti biblioteką kaip informacinį centrą.
Plėtoti naujas informacines technologijas.

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Mokiniai/ Buvę mokiniai
0.0
Tėvai
9.8
Darbuotojai
0.0
Puikiai: 9+
1
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
2017-02-18

Gera mokykla su geru mikroklimatu ir motyvuotais mokiniais.

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti