Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla
Radviliškio r., Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Radvilų g. 6
+370 422 51945
Klasės nuo 1 iki 10

Filosofija: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą...“ (Vincas Kudirka)

Vizija: Nuolat kintanti, moderni pagrindinė mokykla, sudaranti sąlygas įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir sėkmingai socializacijai.

Misija: Mokykla teikia pagrindinį išsilavinimą, ugdo mokinį, siekiantį nuolatinės asmeninės pažangos, gebantį savarankiškai ir kūrybiškai veikti.

Vertybės: atvirumas kaitai, asmeninis tobulėjimas, iniciatyvumas ir atsakomybė, bendruomeniškumas.

MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI
Pamokos kokybės tobulinimas siekiant nuolatinės mokinio asmeninės pažangos.
Mokyklos bendruomenės telkimas plėtojant mokinių bendrąsias kompetencijas.
Bendruomenės narių identiteto.
Mokyklos edukacinės aplinkos modernizavimas.
Išorės vertinimo rezultatų panaudojimas.

2016 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI
I. Sistemingai stebėti ir analizuoti mokinio išmokimą pamokoje.
Formuluoti pamokos uždavinį, orientuotą į pamatuotą rezultatą.
Vertinimo informacijos pamokoje analizė ir panaudojimas planuojant tolimesnį mokymą ir mokymąsi.
II. Sudaryti sąlygas mokiniams atsiskleisti ir aktyviai plėtoti kūrybinius gebėjimus.
Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas per įvairią veiklą pamokoje.
Skatinti mokinių saviraišką.
III. Organizuoti ir įvairinti veiklas, telkiančias mokyklos bendruomenę.
Organizuoti 1-2 naujus renginius.
Įtraukti bendruomenės narius bei socialinius partnerius į mokyklos veiklas.
IV. Modernizuojant mokyklos aplinką užtikrinti mokinių saugumą.
Mokyklos valdyme pritaikyti naujausias informacines technologijas.
Sukurti poilsio zonas mokiniams.

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Mokiniai/ Buvę mokiniai
0.0
Tėvai
10
Darbuotojai
0.0
Puikiai: 9+
1
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
2019-01-27

-

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti