Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Gimnazija
Vilnius, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 32
+370 5 261 5436
Klasės nuo 5 iki 12

Vilniaus jėzuitų gimnazija yra viena iš 120 Europos jėzuitų mokyklų.

Vilniaus jėzuitų gimnazija – viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų – Collegium Vilnense Societati Jesu – įsteigta 1570 m.; atkurta 1995 m.
Adresas – Didžioji g. 32, LT-01128, Vilnius.
Kodas – 291812440.
Pagrindinės veiklos pavadinimas – Bendrasis vidurinis mokymas.
Steigėjas – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija.

Gimnazija veiklą grindžia Romos Katalikų Bažnyčios mokymu, Jėzuitų auklybos pagrindais ir IPP praktinis pritaikymas, kurių esminės nuostatos atitinka demokratinius bei humanistinius Lietuvos mokyklos principus. Jėzuitų ugdymo institucija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
Gimnazija ugdymą grindžia savo parengtomis programomis, savo reikmėms pritaikytomis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis arba savo pačių parengtomis ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis. Ugdymo turinys sudaro sąlygas įgyti valstybinius išsilavinimo standartus atitinkančias žinias, bendruosius gebėjimus, kompetencijas, būtinas visaverčiam šiuolaikinės visuomenės nariui.
Gimnazija įgyvendina pagrindinio bei vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
Vilniaus jėzuitų gimnazija – katalikų tikėjimo bei jėzuitų auklybos principais besivadovaujanti, atvira visiems žmonėms švietimo institucija.

VIZIJA
Nuolat auganti, besimokanti, glaudžios vienybės su Dievu ir tarpusavyje siekianti, veiklaus tikėjimo bendruomenė, ugdanti asmenybę kitiems, gebančią puoselėti tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą besikeičiančioje visuomenėje.
Moderni, atvira naujovėms švietimo institucija, tikslingai organizuojanti ugdymo procesą ir teikianti kokybišką gimnazijinį ir neformalųjį išsilavinimą.

MISIJA
Vilniaus jėzuitų gimnazijos misija - ugdyti asmenis, atsidavusius kitiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą modernioje visuomenėje.

STRATEGINIAI PRIORITETAI
Kokybiškas visuminis ugdymas;
Finansinio stabilumo užtikrinimas.

STRATEGINIAI TIKSLAI
Užtikrinti aukštą švietimo kokybę;
Sukurti dvasinio ir vertybinio ugdymo tęstinę sistemą;
Sukurti finansavimo užtikrinimo sistemą.

7.8
paremtas 8 atsiliepimais
Mokiniai/ Buvę mokiniai
8.7
Tėvai
6.2
Darbuotojai
0.0
Puikiai: 9+
4
Gerai: 7-9
2
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
1
Labai silpnai: 1-3
1
2019-06-12

Mokiausi 8 metus ir nei sekundės neliūdėjau, kad įstojau. Mokykla unikali, nes suteikia ir akademinį, ir dvasinį išsilavinimą. Mokyklos bendruomenė labai draugiška ir visos kartos visada labai gerai sutaria.

Maisto kokybė valgykloje galėtų būti patobulinta.

2019-06-10

-

Nebendradarbiaujama su tėvais

2019-01-14

nuostabi mokykla, tik, mano nuomone, tikybos mokytojas paskutiniais 2 metais persistengia su namų darbais, todėl mažiau laiko lieka kitiems dalykams.

2018-09-20

Puiki mokykla

2018-04-07

ugdo visapusiškai

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti