Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Progimnazija
Vilnius, Filaretų g. 3, Vilnius
+370 5 215 3657
Klasės nuo 1 iki 8

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje kuriama aplinka, paremta bendradarbiavimu ir partneryste. Siekiama atskleisti vaiko kūrybinį potencialą, individualius gabumus ir gebėjimus. Rūpinamasi moksleivių motyvacijos ugdymu, užtikrinamas aukštos kokybės mokymas. 2011 m. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija atšventė 10-ies metų sukaktį.
Mokyklos vizija
Progimnazija – šiuolaikinė švietimo institucija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią asmenybę, puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui.
Mokyklos misija
Progimnazija:
Savarankiška ir atvira mokykla. Aukšta mokyklos bendruomenės kultūra. Savitarpio supratimu pagrįsti mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavio santykiai. Aukšta mokinių mokymosi motyvacija. Specialiųjų poreikių mokinių mokymasis pagal ugdymosi poreikius bei sutrikimus, tobulinant socialinius ir bendravimo įgūdžius. Nuolat besimokantys ir tobulėjantys mokytojai. Gilus užsienio kalbų žinojimas. Aukštos kvalifikacijos specialistai, naudojantys darbo procese įvairias technologines priemones bei įvairius aktyviuosius mokymo metodus. Integruotas informacinių technologijų ir įvairių mokomųjų dalykų mokymas. Bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi su užsienio šalių mokyklomis. Saugi ir sveika mokykla. Efektyvus finansavimas ir išteklių naudojimas.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.