Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla
Vilnius, Šeškinės g. 25, Vilnius
+370 5 246 8454
Klasės nuo 1 iki 10

Mokyklos uždaviniai:
1. Ugdyti sąmoningą mokinių pilietinę poziciją, atsakomybės, pareigos jausmą, renkantis tolesnę gyvenimo veiklos nuostatą, moralinius kriterijus.
2. Siekti visapusiško moksleivių išsilavinimo, vadovaujantis bendrojo lavinimo programomis ir standartais, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei individualius gebėjimus.
3. Optimaliai priderinti mokymo turinį prie mokinio poreikių diferencijuojant, individualizuojant ir humanizuojant mokymą.
4. Ugdyti pagarbą tautos kultūrinėms tradicijoms, papročiams pamokose ir užklasinėje veikloje.
5. Formuoti humaniškus, geranoriškus mokytojų ir moksleivių tarpusavio santykius.
6. Siekti integruoti vaikus, turinčius specialiųjų mokymosi poreikių, į mokyklos bendruomenę.
7. Propaguoti sveiką gyvenimą, ugdyti teigiamus socialinius įgūdžius. Teikti žinių ir įgūdžių, padedančių neįgyti ar atsikratyti žalingų įpročių: rūkymo, alkoholio, toksinių ir narkotinių medžiagų vartojimo.
8. Sudaryti sąlygas moksleiviams išsiugdyti informacinę kultūrą bei informacinį išprusimą, kreipiant dėmesį į darbo kompiuteriu bei informacinių technologijų taikymo įgūdžius.

Mokyklos vizija
Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla - efektyvi, demokratiška mokykla.
Mokymo procesas atitinka nūdienos reikalavimus: individualizuotos mokymo programos, daug dėmesio skiriama ugdymo veiklos planavimui, efektyviems darbo metodams, dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai.
Sukurta palanki vaikui klasės, mokyklos ir šeimos ugdymo aplinka. Ją sudaro ne tik materialinė bazė, mokymo priemonės, bet ir geri visų bendruomenės narių santykiai.
Vystant mokyklos demokratizavimo programą, svarbi vieta skirta bendravimui ir bendradarbiavimui. Klasės auklėtojai, mokiniai, tėvai ir dėstantys mokytojai kartu kuria projektus, veiklos programas, kurios padeda ugdyti mokinių sociokultūrinius įgūdžius ir atsakomybę.

Mokyklos misija
Mokykla tarnauja Šeškinės ir kitų mikrorajonų vaikų ugdymui. Jos tikslas - ugdyti savarankišką žmogų, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, jaučiantį savo etnines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę.

3.9
paremtas 6 atsiliepimais
Mokiniai/ Buvę mokiniai
2.8
Tėvai
5
Darbuotojai
0.0
Puikiai: 9+
0
Gerai: 7-9
1
Patenkinamai: 5-7
2
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
3
2019-08-26

Yra kvalifikuotų ir į savo darbą rimtai žiūrinčių mokytojų, daug papildomų renginių

Naudojami seni vadovėliai su pasenusia informacija, trūksta inventoriaus, beveik nėra individualaus priėjimo, labai daug laiko užtrunka tis darbų taisymas (galioja keliems mokytojams, tačiau yra tokių, kurie ištaiso ir per vieną dieną)

2018-12-01

mokykla netvarkinga

2018-11-12

yra kelios mokytojos tikrai geros ir su visais elgiasi vienodai

mokykloje daug šiukšlina,būna į radiatorių įkišta;kai kurie mokytojai vieniems rašo didesnius pažymius,kitiems žemesnius;turi numylėtinių kurie gerai mokosi;kai kažkas nusikeikia klasėje prie mokytojos,jinai nereaguoja į tai.

2018-06-02

Mokykla stipri, gera bendra atmosfera. Rūpestingas direktorius.

Pas vieną pradinių klasių mokytoją (jai iki pensijos keli metai) stipri "numylėtinių" sistema- jei jūsų vaikas juo netapo bus nelengva. Nors pradinėse dar nėra pažymių tačiau yra pirmūnai,"numylėtiniai", vieni vaikai išliaupsinti kiti pastebimi mažiau. Visa kita be priekaištų, mokykla stipri, gera bendra atmosfera. Rūpestingas direktorius.

2018-01-26

Neužduoda namu darbų

nervina

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti