Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla
Vilnius, Šeškinės g. 25, Vilnius
+370 5 246 8454
Klasės nuo 1 iki 10

Mokyklos uždaviniai:
1. Ugdyti sąmoningą mokinių pilietinę poziciją, atsakomybės, pareigos jausmą, renkantis tolesnę gyvenimo veiklos nuostatą, moralinius kriterijus.
2. Siekti visapusiško moksleivių išsilavinimo, vadovaujantis bendrojo lavinimo programomis ir standartais, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei individualius gebėjimus.
3. Optimaliai priderinti mokymo turinį prie mokinio poreikių diferencijuojant, individualizuojant ir humanizuojant mokymą.
4. Ugdyti pagarbą tautos kultūrinėms tradicijoms, papročiams pamokose ir užklasinėje veikloje.
5. Formuoti humaniškus, geranoriškus mokytojų ir moksleivių tarpusavio santykius.
6. Siekti integruoti vaikus, turinčius specialiųjų mokymosi poreikių, į mokyklos bendruomenę.
7. Propaguoti sveiką gyvenimą, ugdyti teigiamus socialinius įgūdžius. Teikti žinių ir įgūdžių, padedančių neįgyti ar atsikratyti žalingų įpročių: rūkymo, alkoholio, toksinių ir narkotinių medžiagų vartojimo.
8. Sudaryti sąlygas moksleiviams išsiugdyti informacinę kultūrą bei informacinį išprusimą, kreipiant dėmesį į darbo kompiuteriu bei informacinių technologijų taikymo įgūdžius.

Mokyklos vizija
Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla - efektyvi, demokratiška mokykla.
Mokymo procesas atitinka nūdienos reikalavimus: individualizuotos mokymo programos, daug dėmesio skiriama ugdymo veiklos planavimui, efektyviems darbo metodams, dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai.
Sukurta palanki vaikui klasės, mokyklos ir šeimos ugdymo aplinka. Ją sudaro ne tik materialinė bazė, mokymo priemonės, bet ir geri visų bendruomenės narių santykiai.
Vystant mokyklos demokratizavimo programą, svarbi vieta skirta bendravimui ir bendradarbiavimui. Klasės auklėtojai, mokiniai, tėvai ir dėstantys mokytojai kartu kuria projektus, veiklos programas, kurios padeda ugdyti mokinių sociokultūrinius įgūdžius ir atsakomybę.

Mokyklos misija
Mokykla tarnauja Šeškinės ir kitų mikrorajonų vaikų ugdymui. Jos tikslas - ugdyti savarankišką žmogų, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, jaučiantį savo etnines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū

Uzelo Elena2023-05-08

Ačiū nuostabiai mokytojai! Puikiai išmano savo darbą!

Miela mokytoja, Ačiū, kad nuolat mane skatinote daryti geriausiai kaip galiu. Jūs padėjote man siekti savo tikslų. Jumyse aš radau draugystę, discipliną, meilę ir palaikymą. Ačiū, kad man padėjote augti ir tapti geresne savo versija.Ps:Karolina S

Labai ačiū Jums už begalinę kantrybę, supratingumą ir ramų bendravimją, įdėtą triūsą, už gerumą ir rūpestį. Visada Jus prisiminsime Jūsų mielą šypseną. Ačiū. Simonos ir Gabrielės mama.

Labai ačiū Jums už begalinę kantrybę, supratingumą ir ramų bendravimją, įdėtą triūsą, už gerumą ir rūpestį. Visada Jus prisiminsime Jūsų mielą šypseną. Ačiū.