Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

VšĮ "Mokykla vaikams"

Progimnazija
Vilnius, Žirmūnų g. 139A, LT-01112 Vilnius
+370 5 273 7261
Klasės nuo 1 iki 8

“Mokykla vaikams” – tai:
Pradinė mokykla “ŽINIUKAS”,
Progimnazija “MAGIS”,
Programa “Gabių vaikų akademija”,
Konkursai ir projektai vaikams ir ugdymui,
Neformalus ugdymas ir stovyklos.
“Mokykla vaikams” yra šių tarptautinių organizacijų narė:
Europos gabių vaikų ugdymo taryba (ECHA)
Pasaulio gabių ir talentingų vaikų taryba (WCGTC)
Siekdami įgyvendinti savo viziją – „Vaikai gali daugiau“ – progimnazijoje“MAGIS“ ugdymą(si) grindžiame šiais principais:

diferencijuojame ir individualizuojame ugdymo turinį pagal asmeninius gebėjimus ir pažangą;
mąstymo (pažinimo) gebėjimus laviname taikydami gabių vaikų ugdymo patirtį;
savarankiškos tiriamosios veiklos pagalba formuojame gyvenimiškų ir akademinių problemų sprendimo įgūdžius;
asmenybės ugdymą pamatinių vertybių pagrindu grindžiame demokratine ugdymo aplinka.
Progimnazija „MAGIS“ ugdymo procesą vykdo pagal valstybinę pagrindinio ugdymo programą (5-8 kl.). Tai netrukdo siekti visuminio integralaus pažinimo, lavinti gyvenimo – mokymosi įgūdžius ir skirti pakankamai dėmesio mąstančios asmenybės ugdymui prasmingoms veikloms:
filosofijos pamokos apjungia pažinimo siekimą ir būties įprasminimą;
išplėsta ir integruota, tiriamąja veikla paremta, gamtos mokslų programa;
informatika ir robotika – žaidybinis informacijos ir procesų tvarkymas – papildo probleminio mokymosi veiklas;
kiekvienos užsienio kalbos mokymuisi skiriamos 4 valandos per savaitę:
I-oji užsienio kalba – anglų;
II-oji užsienio kalba – rusų; mokomasi nuo 5-os klasės;
III-oji užsienio kalba – vokiečių; mokomasi nuo 7-os klasės; (taikomas pasiekimų slenkstis);
dorinis ugdymas, vykdomas tik pagal katalikų tikybos programą, padeda pažinti ir suprasti save ir santykį su kitais.
Palanki ugdymosi aplinka užtikrinama nedidelėse klasėse – iki 16 vaikų.

Nėra padėkų
Nėra duomenų apie mokytojus

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰