Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Anykščių muzikos mokykla

Muzikos mokykla
Anykščių r., Anykščių r. sav. Anykščių m. K. Ladigos g. 3
+370 381 50746

Mokyklos misija
Sudaryti geras aukštos ugdymo kokybės sąlygas, leidžiančias atsiskleisti mokinio prigimtinėms galioms, leidžiančią išugdyti gebėjimus, brandinti kultūrinę, pilietinę savimonę, ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas , asmenybę, pasiruošusią mokytis visą gyvenimą, gebančią atskleisti savo muzikinius gebėjimus ir išreikšti save dabartinėje visuomenėje. Bendrauti ir bendradarbiauti , būti atviriems visuomenei, tenkinti miesto bendruomenės kultūrinius poreikius.

Vizija
Moderni muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla — visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys puoselėjantis kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą , dvasiškai turtingą asmenybę.

Tikslai
Skatinti moksleivių kūrybinę raišką, stiprinti jų individualaus darbo motyvaciją ir pasiektus rezultatus panaudoti bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių muzikinio suvokimo bei meninio skonio ugdymui.
Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą ir meilę savo krašto kultūrai, mokyti gerbti ir puoselėti tautos tradicijas.
Uždaviniai
pritraukti daugiau norinčių dalyvauti mokyklos koncertinėje , konkursinėje veikloje bei projektuose;
bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius integruoti į muzikos mokyklos meninius projektus;
organizuoti išvykas, susitikimus su kitų muzikos ir meno mokyklų bendruomenėmis;
organizuoti koncertus bendrojo lavinimo mokyklose.
propaguoti lietuvišką tautinę muziką ir jos tradicijas;
supažindinti prancūzų, norvegų ir vokiečių muzikos mokyklų moksleivius su lietuvių tautine muzika, instrumentais, tautiniais kostiumais ir krašto papročiais;
atskleisti tautiškumo gerąsias savybes, ugdyti moksleivių pilietišką savimonę ir atsakingumą.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Mokytoja iš pašaukimo, be galo didelės širdies, tačiau tuo pačiu ir reikli. Patys gražiausi žodžiai ir didžiausios rekomendacijos!

Puikus pedagogas, jautrus ir dėmesingas žmogus

Ačiū už nuoširdų bendravimą, pagalbą ir rūpestį! Tokias matematikos mokytojas tik saugoti reikia!

Nuostabi mano vaikų mokytoja .Ačiū

Labai dėkoju šiai nuostabiai mokytojai ! Ji tiesiog tobula!