Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Menų terapijos centras

Meninis ugdymas
Vilnius, Žemaitės g. 21, Vilnius
+370 650 99875; +370 652 92081
amžius nuo 1 iki 99

MENŲ TERAPIJOS CENTRAS buvo įsteigtas 2008 m. kaip kryptingo ir nuoseklaus visuomeninio darbo dailės terapijos srityje rezultatas. Menų terapijos centro steigėjai – fiziniai asmenys. Ilgametis darbas ir veikla (nuo 1997m.) Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijacijoje brandino MENŲ TERAPIJOS CENTRO idėją kaip profesionalios dailės terapijos metodų taikymo galimybę. Mūsų misija – įžvelgti prigimtinį kūrybiškumą kiekviename iš Jūsų, jį atskleisti ir vystyti.

Šiandien MENŲ TERAPIJOS CENTRAS atviras skirtingoms visuomenės ir amžiaus grupėms bei teikia tokias paslaugas: meno (dailės, judesio, muzikos) saviraiškos ir meno (dailės ir muzikos) terapijos užsiėmimus, metodinius/ kvalifikacinius seminarus ir mokymus.

MENŲ TERAPIJOS CENTRAS yra pirmoji įstaiga Vilniuje, dirbanti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei suaugusiais dailės terapijos srityje. Dailės terapijos paslaugos remiasi Dž. Britanijos dailės terapijos mokykla.

Būti kūrybišku – reiškia visą gyvenimą suvokti kaip gimimo procesą ir jokios savo gyvenimo dalies nepriimti kaip galutinės stadijos…“ E. Fromas.

MENŲ TERAPIJOS CENTRE MENŲ TERAPIJOS TERMINAS REMIASI Ministro Pirmininko 2009 m. rugsėjo 7 d. potvarkiu Nr. 376 “Dėl darbo grupės sudarymo” prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytos darbo grupės parengta medžiaga ir ES priimtais menų terapeutų rengimo standartais.

Menų terapija – tai sveikatos priežiūros veikla, kurią vykdo menų terapeutas, naudojantis meną/ meninę komunikaciją ir terapinius santykius kliento (individo ar grupės) fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gerovės stiprinimui.

Menas sveikatai – tai sociokultūrinė veikla, kurią vykdo menininkas, naudojantis meną žmogaus ir bendruomenės fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gerovės stiprinimui.

Menų terapijos metodų taikymas – menų terapijos metodų/ technikų integravimas kitoje profesinėje veikloje, kurią vykdo medikas, psichologas,socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, meno pedagogas, ergoterapeutas,slaugytojas, kineziterapeutas ir kiti specialistai.

Menų terapeutas – tai asmuo, įgijęs menų terapeuto profesinę kvalifikaciją dirbti vienoje iš menų terapijos sričių: muzikos, dailės, šokio ir judesio, dramos. Menų terapeutu gali dirbti asmuo, turintis menų terapijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba asmuo, įgijęs menų terapijos pradininko statusą, kuris atitinka atskirų menų terapijos profesijų profesinius standartus, profesinius išsilavinimo reikalavimus.

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Puikiai: 9+
0
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
Nėra atsiliepimų

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti