Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai

Šokiai, Dailė, Keramika, Aplinkotyra, Modeliavimas, Kalbų kursai, Radiotechnika, Lėlių teatras
Vilnius, J. Kupalos g. 8, Vilnius
+370 5 2673692

Vizija. Moksleivių kūrybos namai – vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos, edukacines programas saugi, moderni, nuolat besikeičianti ir siekianti veiklos efektyvumo ir ugdanti jauno žmogaus meninius gebėjimus, kūrybiškumą, mokanti puoselėti tautines vertybes ir tradicijas, padedanti kiekvienam jaunam žmogui tapti sąmoninga asmenybe ir prisitaikyti gyventi konkurencingoje visuomenėje.

Misija. Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos, laisvalaikio ir kūrybos poreikius, sudarant sąlygas laisvos, kūrybiškai mąstančios, pilietiškai brandžios, nuolat besimokančios ir atsakingos asmenybės vystymui (si), skatinti kūrybiškumą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti, suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Filosofija. Švietimas, socializacija – asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, todėl gerai organizuotas vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas ir laisvalaikio užimtumas yra būtina jaunosios kartos socializavimo(si) sąlyga, o taip pat ir veiksminga nusikalstamumo prevencija. Svarbus jauno žmogaus pasiruošimas sąmoningam ir atsakingam dalyvavimui visuomenės gyvenime .

Vertybės:

· Kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti tuo, kuo gali ir nori būti.

· Atvirumas kaitai, ieškojimams ir naujovėms.

· Atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius, profesionalumo siekimas.

· Kūrybiškumas ir iniciatyva.

· Pagarba pagrįsti tarpusavio santykiai, geranoriškumas ir supratingumas, profesionalumo siekimas, demokratiškas valdymas.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.