Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Tėvystės įgūdžių mokymai, Sveikatos stiprinimas, Nėščiųjų kursai
Alytaus r., Naujoji g. 48, Alytus
+370 315 21438
amžius nuo 0 iki 99

II. BIURO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR SRITYS
9. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
10. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.
11. Pagrindinės Biuro veiklos sritys:
11.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:
11.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
11.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;
11.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;
11.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):
11.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
11.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;
11.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
11.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
11.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
11.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;
11.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;
11.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:
11.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;
11.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;
11.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:
11.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;
11.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;
11.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;
11.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;
11.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;
11.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
11.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;
11.5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:
11.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;
11.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;
11.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
11.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
11.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
11.6.3. sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
11.6.4. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;
11.6.5. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
11.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
11.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;
11.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;
11.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;
11.8. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.
12. Biuro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
12.1. Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, kodas 84.12 (pagrindinė veiklos rūšis);
12.2. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
12.3. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
12.4. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
12.5. Bendrosios praktikos gydytojų veikla, kodas 86.21;
12.6. Gydytojų specialistų veikla, kodas 86.22;
12.7. Odontologinės praktikos veikla, kodas 86.23;
12.8. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
12.9. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10.
13. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰