Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Vilnius, A. Vivulskio g. 2, Vilnius
+370 5 2650912
amžius nuo 3 iki 99

Veiklos kryptys
Tarnybos tikslas
Užtikrinti pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams prieinamumą, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant jiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms reikalingą konsultacinę, ekspertinę ir informacinę pagalbą.

Vizija
Šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir partnerystei, nuolat besimokanti pagalbos įstaiga, teikianti profesionalią psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą Vilniaus miesto vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms.

Misija
Vilniaus miesto psichologinė - pedagoginė tarnyba – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga, siekianti teikti savalaikę, kokybišką pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms ir telkti visuomenės pastangas vaiko gerovei užtikrinti.

Tarnybos uždaviniai
Įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimalią ugdymo vietą ir formą
Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu
Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą
Tarnybos funkcijos
Įvertinimas - nustato vaiko pedagoginės-psichologinės problemos esmę, priežastis, ypatumus
Konsultavimas - teikia psichologinę pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams, šeimoms, ugdymo įstaigų vadovams ir specialistams, konsultuoja sprendžiant vaiko ugdymo problemas
Prevencija – rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ir jas spręsti; bendradarbiauja su ugdymo įstaigų krizių komandomis vykdant krizių prevenciją ir postvenciją
Metodinė - teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų specialistams ir vadovams optimalių vaiko ugdymo sąlygų, programų ir metodų parinkimo klausimais. Pagal galimybes ir poreikius leidžia metodinę medžiagą, konsultuoja diegiant naujas ugdymo formas ir metodus
Švietimas - šviečia visuomenę aktualiais vaiko ugdymo ir integravimosi į visuomenę klausimais
Organizavimas - kaupia duomenų banką apie vaikus, turinčius specialiųjų poreikių ir specifinių problemų, padeda jiems integruotis į visuomenę;

Registracija
Klientai konsultacijoms registruojami telefonu (8-5) 2650908.

Registruotis galima kasdien kontaktuose nurodytu darbo laiku.

Konsultacijos vyksta vaiko gimtąja arba ugdomąja kalba (lietuvių, rusų, lenkų).

Specialistai konsultuoja vaikus nuo 3 iki 18 metų (21 metų, jei mokosi pagal specialiojo ugdymo programą), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus.

Konsultacijos teikiamos nemokamai.

Vaikus iš anksto užregistruoja tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pedagogai, turintys vaiko tėvų sutikimą. Į pirmąją konsultaciją vaiką būtinai turi palydėti tėvai arba globėjai, rūpintojai.

Atvykstant reikia turėti šiuos dokumentus:

Ikimokyklinio amžiaus vaikams:
Vaiko gerovės komisijos pažymą
Vaiko stebėjimo kortelę (pildo auklėtojos)
Vaiko gimimo liudijimo kopiją
Dokumentus iš Vaiko raidos centro arba Ankstyvosios korekcijos centro, jei šiuose centruose vaikas yra lankęsis
Išrašą iš vaiko medicininės kortelės
Mokyklinio amžiaus vaikams:
Vaiko gimimo liudijimo kopiją
Mokyklos vaiko gerovės komisijos įvertinimo formą
Lietuvių kalbos bei matematikos kontrolinius darbus
Mokytojų pedagoginio vertinimo anketas
Išrašą iš vaiko medicininės kortelės

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Ačiū už įskiepytą meilę knygai 🤍

Tikra, rūpestinga mokytoja: "perskaitytų knygų iš jūsų niekas neatims" ir kiti dalykai.

Pati geriausia mokytoja, ačiū už laiką kurį skiriate mūsų mokymui🙂