Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Vilnius, Kauno g. 3, Vilnius
+370 5 2333986

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS MISIJA - teikti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

CENTRO FUNKCIJOS:
1. teikti bendrąsias socialines paslaugas:
1.1. informavimo;
1.2. konsultavimo;
1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;
1.4. maitinimo organizavimo;
1.5. transporto organizavimo;
1.6. sociokultūrines;
1.7. asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
2. teikti socialinės priežiūros paslaugas:
2.1. pagalbos į namus;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
2.3. socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;
2.4. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;
3. organizuoti ir teikti dienos socialinę globą asmens namuose;
4. Savivaldybės nustatyta tvarka mokėti vienkartines pašalpas iš Savivaldybės biudžeto lėšų;
5. priimti dokumentus ir nustatyti teisę į socialinę paramą mokiniams, organizuoti paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą;
6. išduoti techninės pagalbos priemones;
7. rengti dokumentus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;
8. rengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, išduoti neįgaliojo pažymėjimus;
9. rengti dokumentus dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams;
10. teikti rekomendacijas dėl globos (rūpybos) nustatymo ir vykdyti globos (rūpybos) kontrolę;
11. organizuoti ir tvarkyti socialinės paramos gavėjų apskaitą;
12. vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinės paramos srityje bei spręsti kitus socialinės paramos klausimus;
13. teikti sveikatos priežiūros paslaugas (žmonių sveikatos priežiūros veikla).

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Puikiai: 9+
0
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
Nėra atsiliepimų

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti