Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Psichologiniai seminarai pedagogams ir tėvams

Psichologiniai seminarai pedagogams ir tėvams

Psichologiniai seminarai pedagogams ir tėvams

1. Pasakose slypinti išmintis ir simboliai: praktinis darbas su pasaka remiantis jungiškąja psichologija.

Analitinėje psichologijoje teigiama, kad pasakose yra sukaupta visos žmonijos patirtis. Pasakos yra ne tik linksmos, ar pamokančios istorijos vaikams, jose simbolių kalba pasakoja apie svarbiausias vertybes, sunkumų įveikimus, iš jų galime pasisemti stiprybės, vilties. Seminaro metu kalbėsime apie pasakos kilmę, reikšmę, susipažinsime su simboliais pasakose, jungistinės pasakų terapijos principais, praktiškai išbandysime kūrybinį darbą su pasaka „Auksaplaukis ir Auksažvaigždė“.

2. Įkvepiantis seminaras apie emocijų molekules, sudėtingus jausmus ir paprastus būdus juos valdyti.

Tyrimai rodo, kad žmogaus gebėjimas pažinti ir valdyti emocijas įtakoja ne tik jo laimės jausmą, gerą socializaciją, bet ir aukštesnius akademinius pasiekimus. Tačiau mūsų kultūroje kol kas populiariausias emocijų valdymo būdas yra emocijų slopinimas (“nepyk”, “neverk”). Šiuolaikiniai vaikai kviečia mus būti atviriems savo ir jų jausmams, mokytis juos tinkamai reikšti. Praktiniame ir vaizdžiame seminare susipažinsime su pagrindinėmis mūsų emocijomis, žiūrėdami filmą, atsakysime į klausimus, kas dedasi mūsų galvoje ir kūne, kai patiriame emocijas. Seminare išmoksime, kaip suaugęs galėtų padėti vaikui priimti, pažinti ir tinkamai reikšti sunkius jausmus. Ir pats išlikti ramus.  

3. „Sunkūs“ ir „nevaldomi“  vaikai - mūsų didieji mokytojai. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės.

Šiame praktiniame seminare aptarsime sunkumus, kylančius pedagogams ir tėvams, susiduriant su vaikais, turinčiais hiperaktyvumo požymių, autistinių bruožų, elgesio ir emocijų sutrikimų ir kt. Aptarsime galimas tokio vaikų elgesio priežastis, kartu ieškosime būdų, kaip tokius įtraukti vaikus į ugdymo procesą. Pasitelkdami įtraukiojo ugdymo principus, emocijų pažinimą, įdomią vaizdinę medžiagą ieškosime geresnio būdo užmegzti ryšį su vaiku ir tobulėti patiems.

4. Suburkime stiprią ir kūrybingą komandą: praktiniai darbo komandoje įgūdžiai.

Įkvepiantis ir smagus praktinis seminaras, kuris padės ne tik daugiau sužinoti apie darbą komandoje, lyderystės, darbų delegavimo, komunikacijos komandoje aspektus, bet ir suteiks kolektyvui naujų iššūkių, galimybių susitikti ir pažinti vienas kitą, pailsėti  ir sutelkti kolektyvą.

5. Pedagogas ir tėvai: bendradarbiavimas su šiuolaikine šeima („Sunkūs tėvai“- kaip rasti bendrą kalbą?)

Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas- viena esminių kokybiško vaiko ugdymo sąlygų. Tačiau ne su visais tėvais pedagogams būna lengva bendrauti. Neretai iškyla konfliktų, tarpusavio nesusipratimų, nepasitenkinimo. Tėvai būna linkę nuvertinti pedagogo autoritetą. Tokiais atvejais labai padeda pedagogo gebėjimas klausytis ir surasti kalbą net su sunkiausias tėvais, gebėjimas išmintingai paaiškinti vaiko elgesio priežastis, konstruktyviai suvaldyti ir  spręsti konfliktus, mokėjimas teikti teigiamą ir neigiamą grįžtamąjį ryšį.  Praktinis supervizijų seminaras pedagogams aktualiomis santykių su šiuolaikiniais tėvais temomis padės geriau suprasti tėvų nepasitenkinimo priežastis ir surasti efektyvius būrus kaip bendrauti su „sunkiais“ tėvais.

6. Alfa kartos vaikai ir ateities mokyklos vizija

Sociologas M. Makkrindlas teigia, kad Alfa vaikų karta  (g. nuo 2010m.) bus labiau išsilavinusi ir visiškai susidraugavusi su skaitmeninėms technologijom, interneto puslapius sklaidys anksčiau nei knygas. Seminaro metu aptarsime ir kartu ieškosime atsakymų į klausimus: kokiais psichologiniais ypatumais pasižymės Alfa kartos vaikai. Kokių žinių ir įgūdžių šiuolaikiniams vaikams reikės globaliame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje? Kokios jiems mokyklos reikės? Kokia mokytojo vieta ateities mokykloje? Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams? Kaip stiprinti Alfa kartos emocinį intelektą, kad didelės informacijos sraute vaikai neprarastų savo tapatumo? 

7. Z kartos vaikai, hiperaktyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?

Kviečiame susipažinti su kartų teorija ir geriau suprasti šiuolaikinius vaikus. Ar jie priklausomi nuo kompiuterio, ar ypatingai gabūs? Nepaklūstantys autoritetams, negerbiantys ribų ar turintys itin stiprią savivertę ir teisingumo jausmą? Hiperkatyvūs ar ypatingai jautrūs? Seminare giliau pažvelgsime į procesus, kurie formavo Z kartos vaikų bruožus, susipažinsime su psichologinėmis teorijomis apie indigo vaikus ir hiperaktyvius vaikus. Šis seminaras padės geriau pažinti Z kartos vaikus, atrasti ir priimti jų psichologines ypatybes, išbandyti naujus, kūrybiškus mokymo, bendravimo ir bendradarbiavimo metodus. Seminare ieškosime būdų kūrybiškai, pasitelkiant autentiškumą, humorą ir pagarbą išlaikyti drausmę klasėje ir būti autoritetu Z kartos vaikams.

8. Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams: šilta širdis – tvirta ranka

Šiuolaikinėje demokratinėje mokykloje dažnai kalbama apie autoriteto krizę, kad vaikai negerbia, neklauso vyresnių, tampa „mažaisiais tironais“ pedagogai jaučiasi pasimetę, kaip išlaikyti drausmę klasėje ir savo autoritetą. Vaikai pasikliauja daugiau bendraamžių nuomone ir interneto žiniomis. Psichologijoje teigiama, kad santykio su autoritetu problema susijusi ne tik su tėvų auklėjimu, kartų skirtumais, bet ir su istorinėms aplinkybėmis. Turime sąmoningai peržvelgti savo nuostatas ir patirtį, surasti naują buvimo autoritetu prasmę ir būdus. Geras santykis su autoritetu suteikia saugumo ir aiškumo jausmą, kurio taip trūksta permainų laikotarpiu. Šiame seminare aptarsime  kaip kūrybiškai, pasitelkiant autentiškumą, humorą ir pagarbą išlaikyti drausmę grupėje ir mokytis būti tikru autoritetu vaikams ir savo gyvenimo autoriumi.

9.  Kūrybiški būdai stresui mažinti: emocinio perdegimo prevencija ugdymo įstaigoje.

Didelė dalis pedagogų perdegimo sindromą patiria per pirmus penkerius darbo mokykloje metus. Jie turi pakankamai kompetencijos dirbti, tačiau jau būna praradę entuziazmą, norą stengtis, kurti. Padėti „perdegusiems“ pedagogams gali ir vadovai: dažnesni pagyrimai, pozityvūs susirinkimai, teigiamų atsiliepimų iš kolegų, vaikų tėvų fiksavimas, pokalbiai ir asmeninio ryšio užmezgimas. Tačiau mokytis, kaip būti su stresu gali ir pats pedagogas. Streso ugdymo įstaigoje visai išvengti negalime, tačiau galime ugdyti gebėjimą įveikti stresą, apriboti jo neigiamas pasekmes. Seminare sužinosime ir praktiškai išbandysime keletą efektyvių streso mažinimo būdų, kurie padės greitai pailsėti ir susigrąžinti emocinę pusiausvyrą. Seminaras skirtas pedagogams, kurie nori gyventi efektyviau, be vidinės įtampos ir nerimo.

10. Paauglystės iššūkiai: kaip padėti vaikui užaugti šiuolaikiniame pasaulyje?

Kokių pokyčių tikėtis ir kaip juos priimti paauglių tėvams ir pedagogams. Seminare daugiau suprasime apie  psichologinius paauglystės uždavinius ir iššūkius, autoriteto svarbą ir neišvengiamą maištą prieš jį paauglio gyvenime.

11. Pedagogas - kūrėjas. Kūrybiškumo praktikumas

Tai atveriantis ir džiaugsmingas seminaras su trupučiu įdomios teorijos apie kūrybiškumą ir daug praktinių užduočių.  

Seminarus veda Rasa Šilalytė - klinikinė psichologė, jungiškosios krypties psichoanalitikė, tarptautinių programų lektorė, jau 18 metų vedanti mokomuosius ir patyriminius seminarus pedagogams. Lektorės prioritetai yra savigarbos ir emocinio intelekto ugdymas,  kūrybinio požiūrio į švietimo sistemą skatinimas, ryšio tarp pedagogų ir vaikų stiprinimas, atviras ir naujas žvilgsnis į „sunkius“ vaikus ir  noras padėti pedagogui išlikti autentišku ir sąmoningu šiandieninės švietimo sistemos įvairovėje. 

Seminarus organizuoja ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtį turinti įstaiga „Vaiko labui“ – ankstyvosios prevencijos programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytoja.   Nuo 2002 metų mūsų rengtuose seminaruose kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 9000 Lietuvos pedagogų.

Dėl seminarų prašome kreiptis į VšĮ „Vaiko labui“ koordinatorę:

Psichologiniai seminarai pedagogams ir tėvams  Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse

A. PEDAGOGAS – PSICHOLOGAS?

Ko tikimasi iš šiuolaikinio pedagogo. Kaip tinkamai reaguoti į sudėtingas situacijas (elgesio ir emocijų sunkumai, galimai patirtas smurtas artimoje aplinkoje, savižudybės krizė, patyčios, konfliktai ir kt.) neperžengiant savo kompetencijos ir asmeninių ribų. Savęs pažinimo svarba. Pasirūpinimo savimi planas. Seminaro metu orientuojamasi į praktinius pavyzdžius, mokymąsi per praktines užduotis.

Seminaras skirtas pedagogams.

Seminaro trukmė – pagal susitarimą gali būti 4 arba 6 akademinės valandos. 

B. PATYČIOS AR KONFLIKTAS?

Visuotinis „pamišimas“ dėl patyčių. Vaikams bloga, jei „vėl apie patyčias“. Tėvai pasimetę tarp stovyklų „tai ne problema, taip buvo visada“. Požiūris „į kalėjimą besityčiojančius“. Mokyklos darbuotojai krūpčioja nuo stresą keliančio žodžio „patyčios“ ir ieško teisingiausių reagavimo būdų.

Pažiūrėjus arčiau: tai patyčios ar konfliktas? Kaip atpažinti. Kaip reaguoti – intervencija, postvencija. Su praktinėmis užduotimis.

Seminaro, skirto pedagogams, trukmė – 4 akademinės valandos.

Seminaro, skirto tėvams, trukmė – 2 akademinės valandos.

C. LAIMINGI SUAUGUSIEJI – LAIMINGI VAIKAI

Suaugusiojo savijautos įtaka bendravimui su vaiku. Savęs pažinimo svarba kuriant emocinį ryšį su vaiku. Streso poveikio sau atpažinimas. Pasirūpinimo savimi planas. Galimi judesio, muzikos, filmų, dailės terapijų elementai.

Seminaro, skirto pedagogams, trukmė – 4 akademinės valandos.

Seminaro, skirto tėvams, trukmė – 2 akademinės valandos. 

D. KRIZIŲ KOMANDOS PRATYBOS

Praktinis konkrečių krizinių situacijų modeliavimas. Tikslingas pirminis pokalbis su įstaigos atstovais. Būtinas visų komandos narių ar juos pavaduojančių asmenų vadovavimas.

Krizių komandoms. Gali būti iš vienos įstaigos ar kelių (maksimaliai 4-5 įstaigos).

Trukmė - pagal susitarimą gali būti 3 arba 6 akademinės valandos.
 

Seminarus veda psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė – mokyklos psichologė, tarptautinių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ konsultantė, daugiau nei 10 metų dirbanti pedagoginėje srityje, savo darbe taikant eklektinius metodus (geštaltinės psichologijos, emocinio kognityvinio konsultavimo ir kt.). Psichologė Ugnė gerai pažįsta mokyklos gyvenimą „iš vidaus“, supranta jo realijas, problematiką. Ugnė yra socialinio emocinio ugdymo (SEU) entuziastė, tikinti, kad vartotojiškos kultūros ir sėkmingo žmogaus kulto išvargintą asmenį „gelbėja“ būtent socialinių emocinių gebėjimų stiprinimas ir atsigręžimas į tikrąsias vertybes. 

Seminarus organizuoja ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtį turinti įstaiga „Vaiko labui“ – ankstyvosios prevencijos programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytoja.   Nuo 2002 metų mūsų rengtuose seminaruose kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 9000 Lietuvos pedagogų.

Seminarai mokami:
– 4 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 240 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
– 6 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 360 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
Susirinkus didesnei nei 20 asmenų grupei, seminaro kainą aptarsime individualiai.

Seminarų vieta: jūsų ugdymo įstaigoje (Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse).

Seminarų data: derinama individualiai.

Dėl seminarų prašome kreiptis į VšĮ Vaiko labui koordinatorę:
– telefonu 8 (5) 21 21 407
– mobiliu telefonu 8 (652) 69 608 (Birutė Jurevičienė) 
– el.paštu registracija@vaikolabui.lt 

Kampanija "Tėvystės galima išmokti!" - Išmok būti mama! Išmok būti tėčiu!
Jei Tavo aplinkoje yra tėvų, būsimų tėvų arba žmonių, kurie prisideda prie vaiko auginimo - pasidalink su jais.
Informacijos apie nemokamus ir mokamus tėvystės įgūdžių mokymus ieškokite savo savivaldybėje. Daugiau informacijos: http://svietimogidas.lt/tevyste

Renginiai/mokymai Lietuvoje: tėvystės įgūdžių, sveikatos stiprinimo, sveikos mitybos, nėščiosioms, santykiai poroje, savęs pažinimas, vaikams, paaugliams, šeimai - http://svietimogidas.lt/events.

Nėra komentarų

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰