Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Tėvystės įgūdžių užsiėmimai ir mokymai Kauno miesto savivaldybėje (5)

Tėvystės įgūdžių užsiėmimai ir mokymai Kauno miesto savivaldybėje

Kauno miesto savivaldybėje Tėvystės įgūdžių mokymus organizuoja įvairios institucijos: Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, ugdymo įstaigos, poliklinikos, nevyriausybinės organizacijos.

Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT) kasmet įvyksta dvi 88 val. (iš viso 164 val.) trukmės tėvų mokymų grupės pagal programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. PPT specialistai yra įgiję kompetenciją vesti Tėvystės įgūdžių ugdymo programą (paskiriama tėvams, kurių vaikai svarstomi Savivaldybės vaiko gerovės komisijoje), ikimokyklinio amžius vaikų tėvams programą „Be pliaukštelėjimų: kaip su meile ir pagarba nustatyti vaikui ribas“ bei programą „Drąsos, savigarbos ir atsakomybės ugdymas šeimoje“.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre mokslo metų laikotarpyje buvo parengtas paskaitų ciklas tėvams, su informacija apie vykdomus kursus, jų tematika supažindintos ugdymo įstaigos. Įvairios tėvystės mokymo veiklos vykdomos Kauno miesto poliklinikose. Bendradarbiaujant su Kauno miesto visuomenės sveikatos biuru, UAB „Gudragalvis“, „Mano šeimos akademija“, VšĮ Kauno Centro vaikų poliklinikoje periodiškai jaunoms šeimoms organizuojamos paskaitėlės „Mūsų rūpestis – sveikas mažylis“, būsimieji tėveliai kviečiami į nėščiųjų mokyklėlės organizuojamus užsiėmimus; vaikų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komanda vykdo paskaitų ciklą „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo galimybės“. Mokymai nėščiosioms (dalyvauja ir vyrai) ištisus metus organizuojami ir VšĮ Kauno Šilainių bei VšĮ Kalniečių poliklinikose.

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centre vykdomos veiklos:

1. nuolat teikiamos nemokamos individualios tęstinės psichologų ir socialinių darbuotojų konsultacijos tėvams vaikų auklėjimo klausimais;

2. kas metus vykdomas sąmoningos tėvystės mokymų ciklas, skirtas didinti tėvų informuotumą, įsitraukimą ir dalyvavimą vaikų sveikatos priežiūros klausimais (pvz. valgymo sutrikimų tema, psichikos sveikatos stiprinimo tema, lytinio ugdymo problematika);

3. vykdomoje programoje „Didysis draugas“ teikiamas ypatingas dėmesys vaiko šeimai (tėvams) bei jų tėvystės įgūdžių stiprinimui – įtraukiant į bendras veiklas, renginius, organizuojant atvejų aptarimus su praktinėmis specialistų rekomendacijomis kaip elgtis konkrečioje situacijoje;

4. vykdomi grupiniai tėvų-vaikų užsiėmimai, skirti mokytis valdyti nepageidaujamą vaiko elgesį (dažniausiai sukeltą hiperaktyvumo ar panašių sutrikimų) ir konstruktyviai į tai reaguoti;

5. kasmet organizuojamos atviros psichologų paskaitos tėvams tema „Ką nori girdėti tavo vaikas“, skirtos tęstiniam teorinių žinių gilinimui bei praktiniam metodų pritaikymui bendraujant su vaiku (kiekvienais metais būna analizuojama skirtinga problematika);

6. mokslo metų laikotarpiu dalyvaujama ugdymo įstaigose organizuojamuose tėvų susirinkimuose – tiek padedant spręsti kylančias ir tuo metu aktualias problemas, tiek organizuojant prevencinio pobūdžio paskaitas, diskusinius seminarus vaikų auklėjimo temomis.

Nuo 2017 m. rudens Jaunimo centre planuojama pradėti vykdyti kassavaitinius relaksacijos užsiėmimus tėvams, patinantiems emocinių sunkumų šeimoje. Užsiėmimų tikslas – derinant dailės terapijos ir atsipalaidavimo (pasyvios raumenų relaksacijos) metodus mokytis valdyti stresą, nerimą, tinkamai reikšti savo emocijas.

VšĮ Kalniečių poliklinikoje nemažą pasisekimą turėjo VšĮ Paramos vaikams centro vykdoma socialinė akcija „Nustokime barti, pradėkime girti“, kurios metu socialiniai darbuotojai prašė poliklinikos lankytojus užrašyti ant lapelio keletą gerų, skatinančių žodžių, kurių, galbūt, nepasakė savo vaikams. Paaiškėjo, kad tai buvo gana nelengva užduotis. Lengviau pasakyti neimk, neik, netrukdyk, netriukšmauk, negu surasti kitų žodžių, motyvuojančių, skatinančių iniciatyvą ir pozityvumą. Šiuo metu poliklinikos informaciniuose stenduose tebeeksponuojami šios akcijos plakatai, planuojamos naujos akcijos.

Be prevencinės programos (toliau – PP) tėvams STEP, ugdymo įstaigose vykdomos „Olvveus“  (17 – oje ugdymo įstaigų) ir „Lions Quest” (5 – iose ugdymo įstaigose) programos, kurių įgyvendinime pagal programos nuostatus dalyvauja ir tėvai. Parengtos ir kitos PP ugdymo įstaigoms: Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir
auklėtojams“, „Saugok ir gerbk mane“ – seksualinio vaikų išnaudojimo prevencija (2-12 kl. mokiniai, jų mokytojai, tėvai), „Savu keliu“ – psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija       (2-12 kl. mokiniai, jų mokytojai, tėvai), Gordon Training International „Tėvų efektyvumo ugdymo programa“ (įvairaus amžiaus vaikų tėvai).

Tėvystės (motinystės) įgūdžių mokymus Kauno mieste taip pat rengia vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kauno miesto socialinių paslaugų centras, taip pat šios nevyriausybinės organizacijos: Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija, Šeimos santykių institutas, vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“.

Suprantant tėvų švietimo svarbą, 2017/18 mokslo metais Kauno pedagogų kvalifikacijos centras planuoja rengti reguliarių nemokamų konsultacijų ciklą tėvams, kurių metu įvairių sričių specialistai konsultuos tėvus.

http://www.kaunas.lt/svietimas/del-tevystes-igudziu-mokymu-kauno-miesto-savivaldybeje

Kampanija "Tėvystės galima išmokti!" - Išmok būti mama! Išmok būti tėčiu!
Jei Tavo aplinkoje yra tėvų, būsimų tėvų arba žmonių, kurie prisideda prie vaiko auginimo - pasidalink su jais.
Informacijos apie nemokamus ir mokamus tėvystės įgūdžių mokymus ieškokite savo savivaldybėje. Daugiau informacijos: http://svietimogidas.lt/tevyste

2023-10-19
Švietimo gidas: Daugiau informacijos Jums suteikti galėtų organizatoriai ar savivaldybes atstovai. Mes tik viešiname informaciją
2023-10-19
Noriu gauti motynos igudzius gauti
2023-06-12
Švietimo gidas: Daugiau informacijos Jums suteikti galėtų organizatoriai ar savivaldybes atstovai. Mes tik viešiname informaciją
2023-06-12
Kaip užsiregistruoti pozityvios tėvystės kursus
2022-10-28
Gaila, kad čia nepaminėti švietimo įstaigų psichologai, kurie kasmet veda daug STEP tėvystės įgūdžių grupių. Būtent čia ir lankosi didžioji dalis tėvų.

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰