Padėkuoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Informacinės technologijos, Keramika, Aplinkotyra, Modeliavimas, Robotika, Etnokultūra, Fotografija, Astrofizika, Radiotechnika, Vaizdo operatorius, Kinologija, Technologijos, Chemija, Kartingas
Vilnius, Žirmūnų g. 1 B, LT-09101 Vilnius
+370 5 2766578

2012 m. rugsėjo 1 d., remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-1043, įkurtas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras), sujungus Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos, Lietuvos jaunųjų gamtininkų, Lietuvos mokinių ir studentų sporto, Lietuvos jaunimo turizmo centrus.

Centrui suteiktos funkcijos inicijuoti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, teikti siūlymus, kurti, diegti ir skleisti inovacijas neformaliojo vaikų švietimo politikos klausimais, rengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoti jų vykdymą, teikti metodinę pagalbą.
Centras tęsia sujungtų įstaigų veiklas: neformaliojo mokinių švietimo metodikos, ugdymo karjerai, mokytojų kompetencijų, gabių ir talentingų vaikų, pilietinio, kūno kultūros ir sportinio, gamtinio ir ekologinio, turizmo ir etnokultūrinio, sveikatos ir saugos, mokslinio ir techninio, meninio ir kultūrinio ugdymo bei neformaliojo švietimo paslaugų teikimo srityse.

Šioms veikloms įgyvendinti vykdomi Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai, mokiniams jauniesiems tyrėjams atskleisti ir ugdyti, ugdymo karjeros sistemai sukurti ir plėtoti respublikoje. Daug dėmesio skiriama tautos dvasinio lobyno ir kultūros vertybių puoselėjimui, saugiam eismui, sveikai mokinių gyvensenai propaguoti, pilietiškumo ugdymui.

Centras yra Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo ir Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo įstaigų (EAICY) asociacijų narys, aktyviai dalyvauja Tarptautinėje aplinkosauginio ugdymo programoje GLOBE, švietimo, mokslo ir technologijų jaunimo organizacijoje MILSET, UNESKO Baltijos jūros projekte. Ši veikla yra puikus būdas sudominti Lietuvos vaikus ir jaunimą mokslo pasauliu, įsitraukti į aplinkosauginį judėjimą.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis mokslo institucijomis, universitetais, švietimo ir ugdymo įstaigomis, sporto federacijomis, visuomeninėmis organizacijomis.

Centras yra atviras visiems norintiems aktyviai dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, o mokiniams suteikia įvairių galimybių turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti savo kūrybinius sugebėjimus ir pažinti profesijų pasaulio įvairovę techninio modeliavimo ir konstravimo, įvairių mokslo, meno, techninio sporto, turizmo, gamtinio ugdymo būreliuose, edukacinėse pamokose ir neakivaizdinėse mokyklose. Pagrindinė šios veiklos siekiamybė – intelektuali, mąstanti, kūrybinga jauna asmenybė.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Labai gera mokytoja, pasiilgstu jos mokymo būdų ir charizmos. Adrija A.

Puiki mokytoja, labai gerai išaiškindavo užduotį, padėdavo ir paskatindavo. Adrija A.

Dėkoju už nuoširdų darbą, kompetenciją, gebėjimą rasti ryšį su mokiniu, net dirbant nuotoliniu būdu. Jaunatviška energija ir didelės pastangos bei įdomiai pateikta pamokos medžiaga duoda rezultatus. Didelė pagarba tokiam Pedagogui!

Labai gera mokytoja nes kai pasakai atsakymą ji isijaučia ir gauni pliusa už jos atsakymą

Nuostabi mokytoja, tik jos dėka buvo išmokti ir įtvirtinti matematikos žinių pagrindai! Ne veltui gerb. mokytoja turi aukščiausią kvalifikacijos laipsnį.