Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS

Ugdymas karjerai
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 53
+370 37 228151

Viešoji įstaiga „JAUNIMO KARJEROS CENTRAS“ (JKC) – nevyriausybinė‚ ne pelno siekianti organizacija‚ įkurta 1999 m. Atviros Lietuvos fondo (ALF) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) iniciatyva.

Misija

Jaunimo karjeros centro misija – vadovaujantis atviros visuomenės idėjomis bei nuostatomis‚ sukurti bei tobulinti piliečių‚ ypač jaunų žmonių karjerai pasiekti reikalingų paslaugų sistemą‚ kuri padėtų

Įgyvendinant misiją‚ JKC siekia šių tikslų:

plėtoti socialines‚ edukacines‚ kultūrines bei kitas iniciatyvas;
sukurti ir tobulinti su karjera bei profesine veikla susijusią paslaugų sistemą;
skatinti akademinės bendruomenės veiklą ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos demokratėjimo procesą;
inicijuoti strateginius švietimo kaitos ir integravimosi į Europos bendriją projektus;
skleisti informaciją apie įvairaus lygmens Lietuvos ir užsienio studijų programas‚ galimybes ir jų pasirinkimo motyvus;
konsultuoti profesinio pasirinkimo‚ karjeros planavimo ir asmeninio realizavimo klausimais;
vykdyti jaunimo ir suaugusiųjų specializuotą švietimą‚ gebėjimų ugdymą ir tęstinį mokymą.
Veiklos kryptys

Karjera;
Efektyvi komunikacija ir gyvenimo įgūdžiai;
Vystomasis bendradarbiavimas ir vystomasis švietimas;
Organizacijos vadyba.
Organizacija dalyvauja valstybinės svarbos švietimo srities projektuose‚ teikdama ekspertavimo‚ konsultavimo bei mokymų paslaugas‚ plėtojama karjeros valdymo gebėjimų ugdymo paslaugų sistema Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Jaunimo karjeros centras nuo 2009 m. yra akredituota institucija vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Narystė

Vykdydamas savo veiklą‚ Jaunimo karjeros centras bendradarbiauja su daugiau nei 20 organizacijų Lietuvoje bei įvairiomis švietimo bei mokslo institucijomis įvairiose užsienio šalyse. JKC taip pat yra įvairių tarptautinių organizacijų – Europos švietimo asociacijos (EAIE)‚ Tarptautinės švietimo ir profesinio konsultavimo asociacijos (IAEV/AUOSP)‚ užsienio pedagogų asociacijos (NAFSA) – narys‚ vienas iš NVO koalicijos „Jungtys“ bei “Profesinio konsultavimo specialistų asociacijos” steigėjų‚ atstovauja Lietuvą vystomojo švietimo DARE (Development Awareness Raising and Education) forume.

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Puikiai: 9+
0
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
Nėra atsiliepimų

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti