Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
Zaliuomene banner

Alytaus Putinų gimnazija

Gimnazija
Alytus, Šaltinių g. 1, Alytus
+370 315 75585

Mokyklos vizija: būti demokratiška, atvira kaitai švietimo
institucija, teikiančia formalųjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinanti asmenybės savirealizaciją ir saviraišką kuriant gimnazijos, mikrorajono, miesto tradicijas ir kultūrą.

Mokyklos misija: Gimnazija siekia užtikrinti kokybišką, efektyvų ir lankstų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą, sudaryti palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų, kūrybiškumo ir verslumo plėtotei, garantuoti dirbančio ir besimokančio asmens saugumą ugdymo (si) aplinkoje.

Vertybės:
Verslumas: (iniciatyvumas, kūrybiškas, tikslo siekimas , pozityvumas, atvirumas iššūkiams).
Bendravimas ir bendradarbiavimas.
Atsakingumas ir sąžiningumas.
Kritiškas mąstymas (objektyvus savo galimybių ir gebėjimų vertinimas).
Mokymasis visą gyvenimą.
Pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas.
Savigarba (pagarba sau ir kitiems).
Pozityvūs atsiminimai apie gimnaziją.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Čebatorienė Asta 2021-11-30

Jūs nereali! Griežta, bet teisinga. Tokia ir turi būti mokytoja.O idėjų ir minčių,parodų ir sceninių pasirodymų!!! Tik spėk įgyvendint, džiugu, kad dalį gyvenimo laiko teko mokytis iš jūsų.

Rūta Nekrašienė 2021-11-30

Noriu padėkoti už tai, kad gerai išmokė ir išėjau 5 klasėn su daug žinių! Slapta mokinė😋

Rima Ulozienė 2021-11-30

Pabaigėme Mokytojos Rimos grupę prieš metus, nuoširdžiai Dėkojame Jums, Mokytoja, už įdėtą begalinę kantrybę, meilę, paguodos žodžius, atsidavimą darbui ir rūpestį. Džiaugiamės, kad pradėjome lankyti mokyklą pilnai pasiruošę jai. Ačiū ir tikiu, kad prisiminsime ir aplankysime Jus dar ne kartą!

Jusienė Jolanta 2021-11-29

Nuostabi mokytoja. Ačiū

Nausėdienė Romana 2021-11-27