Padėkuoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla

Pradinė mokykla
Alytus, Jaunimo g. 1, Alytus
+370 315 73678
Klasės nuo 1 iki 4

Mokyklos vizija: Kokybišką ugdymą ir lavinimą teikianti, nuolat besimokanti, siekianti lyderystės, tautos etnines vertybes ir tradicijas puoselėjanti, savita, aktyviai dalyvaujanti edukacijos bei kultūros procesuose, mokykla.

Mokyklos misija: Ugdyt(is) saugioje, sveikoje aplinkoje, kad kiekvienas mokinys įgytų aukščiausią įmanomą pagal individualius gebėjimus išsilavinimą, išsiugdytų socialinius, pažintinius, informacinius, praktinės veiklos įgūdžius, vertybines nuostatas, pasirengtų mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos tikslai: Teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą, aktualias žinias, dorinės ir socialinės brandos pradmenis, etninės kultūros pagrindus, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Plėtoti mokyklos kultūrą ir puoselėti jos aplinką.

Mokyklos uždaviniai: Padėti mokiniams įgyti bendrąsias kompetencijas, etnines, dvasines vertybes, bei gebėjimus, reikalingus žinioms ir patirčiai kaupti, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus, tapti socialiais, atsakingais, laisvais, savarankiškais, nuolat besimokančiais, motyvuotais, brandžiais, pilietiškais visuomenės nariais. Teikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos. Skatinti mokinio savarankiškumą, sąmoningumą, kūrybiškumą, iniciatyvą, orientuotą į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, doro, laisvo, atsakingo žmogaus ugdymą, integruojant į formalųjį ir neformalųjį švietimą etninę kultūrą (pagal 2007 m. mokyklos parengtą Etninio ugdymo programą). Modernizuoti ugdymo aplinką, sudaryti sveikas ir saugias udgymo(si) sąlygas.

2017-09-11

Darni mokykla. Puikūs mokytojai. Labai daug popamokinės veiklos.

2017-09-04

Mokykloje puoselėjamos vertybės, kurių laikosi visa bendruomenė. Saugi mokykla. Erdvios klasės. Klasėse įrengtos interaktyvios lentos. Kvalifikuoti mokytojai. Daug nemokamų būrelių.

2017-09-04

Mano vaikas šią mokyklą myli ir dabar, nors jau ją paliko prieš 6 metus. Gerumo mokyklėlė.

2017-09-04

Puiki mokykla. Super mokytojos. Puoselėjama etninė kultūra.

2017-01-13

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Buvo labai nuoširdi ir gera mokytoja, mokiniai ją labai mylėjo

Prieš 2 su trupučiu metų baigiau mokytis lietuvių kalbos pas šią Mokytoją ir tik šilčiausi atsiminimai:) - žmogiškumas, meilė, pasitikėjimas, daug daug žinių ir su niekuo nepalyginamas paruošimas platesniam pasauliui. Viena iš svarbiausių mokytojų mano kely - tariu begalinį ačiū ir siunčiu apkabinimus.

Noriu padėkoti šiam mokytojui už puikias, nenuobodžias ir įdomias pamokas. Šis mokytojas puikiai mokė rusų kalbos, stengėsi dėl savo mokinių. Ačiū už pamokas

šiaip mokytoja labai gera, stipri, manau viena geriausių Lietuvoje ir tikrai labai stipriai parengia, bet jau kai pavaro kartais.... tai jau kojos dreba ir širdies problemos... kartais apie ją ir košmarą vieną kitą susapnuoji...

Gylus chemijos zinias