Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Joniškio "Aušros" gimnazija

Gimnazija
Joniškio r., S. Goeso g. 2, Joniškis
+370 426 52804
Klasės nuo 9 iki 12

Mokyklos vizija: „Aušros“ gimnazija – keturmetė gimnazija, atvira visuomenei ir demokratiškai organizuota mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė.
Mokykla – moderniomis technologijomis apsirūpinusi, garantuojanti lygias ir saugias ugdymosi sąlygas, užtikrinanti kokybišką valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą mokymo įstaiga.
Tai save tobulinanti mokykla, projektuojanti kaitą ir prisiimanti atsakomybę už iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą, už pasiektus ugdymo rezultatus.
Gimnazijoje vyrauja bendradarbiavimo dvasia, ugdymo procese remiamasi tolerantišku dialogu – visa tai skatina moksleivius laisvai ir kūrybiškai saviraiškai, mokinys turi galimybę ugdytis kaip savarankiškai, kritiškai mąstanti asmenybė. Mokinių tėvai - aktyvūs gimnazijos ugdymo proceso dalyviai.
Gimnazija tęsia senąsias mokyklos tradicijas. Jos šūkis įrašytas mokyklos istorinėje lentoje: „Šviesa, dorybė, teisingumas teugdo tautai didvyrius...“

Mokyklos misija: Joniškio „Aušros“ gimnazija – seniausia mokymo įstaiga Joniškyje, turinti gilias tradicijas – išlaikanti gerąją dvasią ir modernėjanti gimnazija.
Įgyvendindama kokybišką Valstybinius standartus atitinkantį ugdymą teikiančios, demokratiškumo ir humanizmo principais besivadovaujančios ugdymo įstaigos modelį, mokykla:
Garantuoja moksleiviams lygias galimybes, įgyjant vidurinį išsilavinimą;
Teikia kokybiškas žinias, formuoja mokėjimus, įgūdžius;
Užtikrina saugią ir sveiką ugdymosi aplinką;
Puoselėja mokinių vidinę kultūrą, toleranciją, pilietiškumą, pagarbą žmoniškumui;
Rūpinasi tautos tradicijų, kultūros puoselėjimu;
Skatina pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.