Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno "Aitvaro" mokykla

Gimnazija
Kaunas, Technikos g. 34, LT-51334 Kaunas
+370 37 352482
Klasės nuo 6 iki 12

MOKYKLOS VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Ugdymo kokybė - kokybiškas, įvairiapusis išsilavinimas, įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams.
Tolerancija - gebėjimas darniai gyventi bendruomenėje.
Pilietiškumas - aktyvaus Lietuvos Respublikos piliečio ugdymas.
Demokratiškumas - mokinio, gebančio įveikti sunkumus, ugdymas.

Nuolat besikeičianti, tobulėjanti bendro lavinimo mokykla, užtikrinanti ugdymo proceso tęstinumą ir teikianti kokybišką išsilavinimą.
Užtikrinti I pakopos pagrindinio (6 - 8 kl.), II pakopos pagrindinio (I - II kl.) ir vidurinio ugdymo (III - IV kl.) programų tęstinumą. Ugdyti išsilavinusią, savarankišką, socialiai atsakingą asmenybę. Sukurti jaukią ir saugią aplinką mokyklos bendruomenei.

„Stiprinti ir plėtoti bendruomenės ryšius“
1.1. Efektyvinti mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją, propaguojant sveiką gyvenseną ir aplinką.
1.2. Orentuoti mokytojus į šiuolaikinius ugdymo prioritetus.
1.3. Užtikrinti saugias ir higienos reikalavimus atitinkančias ugdymosi sąlygas
„Užtikrinti ugdymo proceso tęstinumą, grindžiantį kokybišku vertinimu, diferencijuojant ir individualizuojant turinį“.
2.1. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo(-si) turinį, grindžiamą kokybiška vertinimo proceso informacija.
2.2. Motyvuoti mokytojus ir mokinius, maksimaliai naudoti IT pamokose.
2.3. Mažinti mokymo turinio apimtis, vykdant dalyvių integraciją.
„Tobulinti mokytojų kompetencijas ir jų patirties sklaidą“.
3.1. Atnaujinti kvalifikacijos tobulinimo nuostatus.
3.2. Tobulinti gerosios patirties sklaidą.
3.3. Konsultuoti mokytojus metodiniais ir dalykiniais klausimais.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.