Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Gimnazija
Kaunas, Baltų pr. 103, Kaunas
+370 37 377583
Klasės nuo 1 iki 12

2005 metais mokykla tapo katalikiška vidurine. Mokykloje pašventinta koplyčia, kurią puošia mokinių tekstilės, medžio, metalo darbai. Kiekvieną savaitę koplyčioje mokyklos kapelionas laiko Šv.. Mišias.
Bendraamžis su mokykla yra etnografijos muziejus „Seklytėlė“. Čia kaupiami eksponatai, susiję su mokyklos istorija bei Lietuvos praeitimi.
1995 metais pradėjo veiklą žygeivių klubas „Gilė“, savo folklorine veikla garsinantis mokyklą ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose. 2003 metais pripažintas Lietuvoje geriausiu – apdovanotas „Aukso paukštės“ statulėle.
Mokykloje gausu tradicinių ir netradicinių švenčių, įvairių renginių: minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, švenčiamos mokyklos Vardynos, rengiami muzikiniai penktadieniai, mokyklinės dainos konkursai, kalėdinių giesmių popietės, Karo muziejaus sodelyje prie Knygnešių sienelės prasideda iškilminga brandos atestatų įteikimo ceremonija ir kt.
Mokyklą dažnai aplanko garbūs svečiai: L.Akelaitytė - Milvydienė — tremtinė, knygnešio duktė; K.Blaževičius — docentas, knygnešių ainis; J.Kubilienė — docentė, Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė; J.Kronkaitis — Lietuvos kariuomenės vadas; A.Svarinskas — kunigas, džiaugėmės monsinjoras Jėzuitų draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincialo tėvo Antanas Saulaitis, kunigo Arvydo Žygo apsilankymu. Ne vieną džiugino susitikimai su šviesaus atminimo kardinolu V.Sladkevičiumi, akademiku Z.Zinkevičiumi, JE vyskupu S.Tamkevičiumi, Lietuvos Respublikos seimo nariais, profesionaliais muzikos, raiškaus žodžio puoselėtojais.
Glaudūs ryšiai mokyklą sieja su miesto ir respublikos katalikiškomis mokyklomis, kolegijomis, universitetais.
Mokinių taryba — pagrindinis mokinių savivaldos organas. Jos veikla labai įvairi. Mokinių tarybą sudaro: akademinis, kultūros, sporto, ryšių ir karitatyvinės veiklos, pagalbos jaunesniam komitetai. Šių mokinių iniciatyva mokykloje gimė daug naujų tradicijų: „Ąžuolinės pliauskos“ nominacija, madų šou, sportinių estafečių varžybos, akcija „Gerumas mus vienija“ ir kt.
Mokiniai laisvai, pagal poreikius renkasi neformaliojo ugdymo veiklą.
Mokykloje yra 28 papildomo ugdymo būrelis: ateitininkų, jaunųjų valančiukų, sielovados, liaudies šokių, dailiųjų amatų, jaunųjų muziejininkų, mados šokių, krepšinio, rankinio, kvadrato ir kt.
Moksleiviai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektines programas.
Už pristatytą mokyklos veiklą, pilietiškumo ir etnokultūrinio ugdymo programas 1997 metais mokykla tapo ir iki šiol tebėra UNESCO Asocijuotų Mokyklų Projekto nare.

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Mokiniai/ Buvę mokiniai
0.0
Tėvai
5.2
Darbuotojai
0.0
Puikiai: 9+
1
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
1
2020-09-11

Net blogiausiam priesui nesiulyciau eiti i sia mokykla. Patys blogiausi atsiminimai tiek del mokyklos administracijos, tiek del daugumos mokytoju. Pinigu vergai ir tiek ziniu. Prie tevu visi sventieji, bet kas lieka uz duru niekas nezino. Pasiekti geri mokymosi rezultatai yra tik paciu mokiniu pastangos ir uzsispyrimas

2018-08-10

Geri rezultatai

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti