Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
Zaliuomene banner

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Progimnazija
Kaunas, Šiaurės pr. 97, Kaunas
+370 37 386754
Klasės nuo 1 iki 8

PROGIMNAZIJOS VIZIJA
Moderni, laikmečio reikalavimus atitinkanti progimnazija, kurioje kiekvienas mokinys pagal sugebėjimus ir galimybes mokosi gyventi ir veikti šiuolaikiniame pasaulyje.

PROGIMNAZIJOS MISIJA
Teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, ugdyti aktyvų demokratinės visuomenės pilietį, atsakingą, puoselėjantį bendražmogiškąsias vertybes, istorinį ir tautinį paveldą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Kiekvienas žmogus yra vertybė.
Didžiuojamės mokiniu – auginame progimnaziją.
Bendravimas ir bendradarbiavimas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės politiką.
Nuolatinis mokymasis ir kompetencijų ugdymas.
Pagarba, tolerancija, dėmesys progimnazijos bendruomenės nariams.
Konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas.
Perėjimas nuo mokymo prie mokymosi paradigmos.
Humaniškumas, demokratiškumas, nacionalumas ir atsinaujinimas.
Tautinis identiškumas, etninis unikalumas, pilietiškumas.
Šeima yra pagrindinė orientuotoja į dorovines vertybes.
Kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti tuo, kuo gali ir nori būti.
Kiekvienas turi mylėti ir būti mylimas, kiekvienas turi gerbti kitus ir būti gerbiamas.
Kiekvieno laisvė veikti – tai ir jo atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius.
Kiekvieno gabumai ir talentas yra išskirtinio ugdymo vertybė.
Pats vertingiausias žmogaus turtas yra jo fizinė, dvasinė, protinė ir emocinė sveikata.
Kiekvienas žmogus yra savo ateities ir laisvės kūrėjas.
Geriausia valdymo forma yra demokratija.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Puiki mokytoja, kurios dėka pamilau literatūrą. Visados pasidomėdavo, ką skaitau, padiskutuodavo kūrinius, jų reikšmes, svarbą, pakonsultuodavo iškilusiais klausimais ir negailėjo laiko pertraukų metu paaiškinti kažko, ko nesupratau. Esu labai dėkinga šiai mokytojai už gerą paruošimą egzaminams, įdomias diskusijas ir už meilę knygoms. Gražiausi linkėjimai!

Olga Borkovska2022-09-29

Geriausia iš geriausiu mokytoju! Visada randa bendra kalba kaip su mokiniais, taip ir su tėvais. Nuostabi ir nepakartojama moteris.

Tik geriausi prisiminimai ir patirtys iš šios mokyklos :)

Ko gero geriausia mano sutikta lituanistė :)

Dėkoju