Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Progimnazija
Vilnius, Rygos g. 10, Vilnius
+370 524 17765
Klasės nuo 1 iki 8

Šiuo metu Jono Pauliaus II mokykloje dirba 63 pedagogai. Čia mokosi 629 mokiniai, kurie po pamokų turi galimybę lankyti įvairius būrelius. Vaikai ir jaunimas gali rinktis keramikos, dailės, teatro, tikybos, šokių, dainavimo, informatikos, vėlimo iš vilnos, karoliukų vėrimo, sporto bei kitus būrelius. Mokinius, jų tėvus ir mokytojus konsultuoja psichologas, logopedas, socialinis pedagogas bei specialusis pedagogas. Mokymo įstaigos darbą planuoja ir reguliuoja Mokyklos taryba ir Mokinių savivalda.
Mokykloje yra valgykla, dvi sporto salės, stadionas, aktų salė, dvi puikiai įrengtos informatikos klasės. Kiekviename kabinete yra internetas. Mokiniai turi galimybę lankytis bibliotekoje ir skaitykloje. Ypatinga mūsų mokyklos vieta – Jono Pauliaus II atminimui skirtas kambarys.
Įvairiuose renginiuose, koncertuose, išvykose, susitikimuose mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja su tėvais. Mokiniai noriai dalyvauja olimpiadose, teatrų festivaliuose, sporto varžybose, meninio skaitymo, dailės bei muzikos konkursuose, gaunaapdovanojimus, diplomus bei tampa laureatais. Populiariausi renginiai yra meninio skaitymo konkursas „Kresy“, mokyklinių teatrų festivalis, dalykų dekados, Europos kalbų diena, Europos diena bei Žemės diena.
Tradicinės šventės – Mokytojo diena, Globėjo diena, Nepriklausomybės diena, Kūčios, Užgavėnės, šv. Valentino diena, Atvirų durų diena.
Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir mokykliniuose projektuose. Daug dėmesio skiriama ekologijai, gamtai. Labiausiai vykę projektai yra: „Comenius“, ,,Integracija edukacijoje – dar vienas žingsnis“, „Kviečiame gražiai gyventi“, „Mokyklos želdiniai“, „Žydintis Vilnius“, „Folkloras jungia mus“, „Knyga moko ir žavi“, „Jonas Paulius II – popiežius, kuris mylėjo visus“. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo projektuose „Žeme, pasupk mus“, „Gelbėk medį“, „Turime tik vieną Žemę“.
2009 ir 2011 metais Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija apdovanojo progimnaziją diplomais konkurse „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“, kuris vyko Lietuvoje jau 17 kartą. 2011 metais Vilniaus meras Artūras Zuokas įteikė Jono Pauliaus II progimnazijai padėkos raštą už kokybišką aplinkos tvarkymą ir kūrybišką želdinių puoselėjimą.
Siekiant užkirsti kelią agresijai, prievartai ir kitam neigiamam elgesiui, nuolat ieškoma optimaliausių problemų sprendimo būdų. Mokyklos bendruomenės pastangas 2006 metais vainikavo tarptautinė konferencija ,,Gera mokykla“.
Bendradarbiaujama su visomis Vilniaus lenkų mokymo įstaigomis bei Jono Pauliaus II vardu pavadintų mokyklų šeimynai priklausančiomis mokyklomis iš Lomžos, Gdansko ir Zabežovo. Į renginius ir seminarus kviečiami mokytojai, dirbantys Vilniaus, Šalčininkų ir Trakų rajonuose. Bendradarbiaujant su tėvais stengiamasi auklėti atsakingą, savarankišką, kūrybingą, gebantį spręsti visuomenės problemas jaunimą.

2020-01-10

Įdomiai pateikia pamokos turinį, todėl moka sudominti vaikus. Mano vaikas noriai atlieka visas skirtas užduotis.

2018-06-02

poziuris i vaikus tikrai teigiamas, Jono Pauliaus itaka jauciasi ir tai gerai

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū

Uzelo Elena2023-05-08

Ačiū nuostabiai mokytojai! Puikiai išmano savo darbą!

Miela mokytoja, Ačiū, kad nuolat mane skatinote daryti geriausiai kaip galiu. Jūs padėjote man siekti savo tikslų. Jumyse aš radau draugystę, discipliną, meilę ir palaikymą. Ačiū, kad man padėjote augti ir tapti geresne savo versija.Ps:Karolina S

Labai ačiū Jums už begalinę kantrybę, supratingumą ir ramų bendravimją, įdėtą triūsą, už gerumą ir rūpestį. Visada Jus prisiminsime Jūsų mielą šypseną. Ačiū. Simonos ir Gabrielės mama.

Labai ačiū Jums už begalinę kantrybę, supratingumą ir ramų bendravimją, įdėtą triūsą, už gerumą ir rūpestį. Visada Jus prisiminsime Jūsų mielą šypseną. Ačiū.