Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Progimnazija
Vilnius, Vydūno g. 17A, Vilnius
+370 5 279 5579
Klasės nuo 1 iki 8

2013-2014 mokslo metais progimnazijoje mokosi 1408 mokiniai, dirba 115 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 32 mokytojai metodininkai, 57 vyr. mokytojai, 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų k. (pagrindinė), prancūzų k., rusų k. ir vokiečių k. Mokykloje jau yra 5 EMILE klasės. 7 klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio ugdymo (dailės) programą. Sėkmingai veikia moderni mokykos biblioteka. Joje vyksta mokyklos kultūriniai renginiai, vakaronės, parodos, konkursai. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras. Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis. Progimnazijoje aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Mokiniai turi galimybę lankyti tautinių šokių kolektyvą “Žilvitis”, šiuolaikinio šokio grupę, moksleivių chorą “Šypsenėlė”, muzikos studiją “Retro”. Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja bendruomenės renginiuose.

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Mokiniai/ Buvę mokiniai
0.0
Tėvai
6.4
Darbuotojai
8.1
Puikiai: 9+
0
Gerai: 7-9
2
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
1
Labai silpnai: 1-3
0
2019-08-13

Pavaduotoja ugdymui tikrai gilinasi į vaiko problemas, o daugiau tai pagalbos nesulaukiau, kai kreipiausi dėl galimybės perkelti sūnų į kitą klasę, kad pabėgti nuo nuolatinių patyčių klasėje

Aš jaučiuosi bejėgė prieš sūnaus klasėje susiklosčiusią psichologinę atmosferą, nuolatines patyčias, nes nieko negaliu jam padėti... Jam atėjus į šią mokyklą prieš metus laiko klasė tiesiog atmetė jį kaip naujoką nuo pat pirmų savaičių ir nedavė jokios galimybės jam įsilieti į kolektyvą. Klasės auklėtojas visgi palaikė daugumą ir naujokui pagalbos nesuteikia, nes klausosi tik sąmoningai susimokiusio klasė kolektyvo, kaltinant mano sūnų nebūtais dalykais, skundžia mokytojams jį bet kuria prasimanyta proga. Sūnui mokyklą virto gyvenimo košmaru, visiškai krito jo motyvacija mokytis, nes jis net bijo kelti ranką, rodyti iniciatyvą, atsakinėti prieš visą klasę. Mokykloje dirba senbuvė matematikos mokytoja, kuri šaiposi iš jai nepatinkančių vaikų taip pat, kaip ir paaugliai. Sūnaus matematikos žinios per pusę metų krito nuo 8 iki 3... Man, kaip mamai parodžius iniciatyvą apsilankius pas ją dukart, ji prieš visą sūnaus klasę dėl to pasišaipė iš manęs, o tuo pačiu ir iš mano sūnaus. Iš jos lūpų girdisi nuolatiniais vaikų užgauliojimai. Taip neturi būti šių dienų mokykloje.

2019-01-29

Kai kurie mokytojai labai gerai išaiškina naujas temas. (Ypač matematikos).

Nėra.

2018-08-02

Gera atmosfera, mokytojai labai rūpestingi, orientuoti į bendradarbiavimą su mokiniais ir tėvais, siekiantys ir naudojantys naujoves. Mokykla atvira komunikacijai.

Labai daug mokinių ir pertraukų metu didžiulis triukšmas. Trūksta erdvių poilsiui.

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti