Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Ozo gimnazija

Gimnazija
Vilnius, Ozo g. 39, Vilnius
+370 5 240 0786
Klasės nuo 1 iki 12

Mokyklos vizija
Europinės civilizacijos, humanizmo ir liberaliosios demokratijos vertybėmis pagrįsta moderni dinamiška mokykla:
— sukurta pilietiška, demokratijos principais savo veiklą grindžianti mokyklos bendruomenė;
— mokytojų-mokinių santykiai pagrįsti aukštais moraliniais standartais ir humanistine pedagogika;
— maksimaliai skaitmenizuotas ugdymo ir mokyklos valdymo procesas;
— reprodukcinė pedagogika pakeista interpretacine;
— optimaliai ir skaidriai tvarkomi mokyklos finansai ir mokyklos ūkis.

Mokyklos misija
Mokykla vykdo šiuolaikinių mokslo žinių, humanizmo ir demokratijos, pilietiškumo ir patriotiškumo, aukštų moralinių standartų vertybių sklaidos ugdymo misiją.

Mokyklos tikslai
Per artimiausius 2 metus tikimasi pasiekti šių tikslų:
— pagerinti mokinių pamokų lankomumą (ne daugiau 20 % praleistų pamokų vidutiniškai vienam mokiniui) ir mokinių akademinius mokymosi rodiklius (ne daugiau 30 % neigiamų metinių pažymių vertinimų);
— skaitmenizuoti iki 80% ugdymo proceso mokomųjų priemonių;
— renovuoti mokyklos pastatą.
— kuriant ir plėtojant e. mokymo paslaugas gerinti mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę, nuolat tobulinti nuotolinio mokymo(si) sistemą, skatinti mokyklos bendruomenės narių kūrybiškumą, saviraišką, tradicijų puoselėjimą ir plėtrą, savo veikloje vadovautis humanistinio ugdymo principais.

Nuotolinis mokymas Vilniaus Ozo gimnazijoje
Vilniaus Ozo gimnazija 2002 m. pradėjo nuotolinio mokymo eksperimentą ir iki 2003 m. savarankiškai sukūrė elektroninę 10 klasės kurso versiją ir pradėjo mokymą nuotoliniu (distanciniu) būdu per žiniatinklį (internetą).
Mokymui naudojama virtuali mokomoji aplinka Moodle.
2005 metais ES ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Ozo gimnazija vykdė projektą „Nuotolinio mokymo(si) kursas X-XII klasei“ ir 2006 metais projektą “Nuotolinio mokymosi kursas VIII-IX klasei” Šie projektai leido per trejus metus Vilniaus Ozo gimnazijoje sukurti šiuolaikinę techninę, programinę, dalykinę ir metodinę nuotolinio mokymo bazę. 2010-2012 metais Vilniaus Ozo gimnazija vykdė Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuotą projektą „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“.
Šiuo metu Vilniaus Ozo gimnazijoje yra paruoštas nuotolinio mokymo kursas, pritaikyta metodika ir vyksta mokymas 1-8 ir I-IV (9-12) gimnazijos klasėse, taip pat vyksta lituanistinis mokymas 1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse (mokiniai gali mokytis tik lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros).
Šiuo metu yra sukurta ir į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką įkelta iš viso 12750 pamokų. Iš viso 8-12 klasėms yra sukurta apie 1630 kontrolinių testų. Iš viso 1-8 lituanistinio mokymo klasėms yra sukurta apie 300 kontrolinių testų. Šiuo metu yra sukurta ir į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką įkelta iš viso 9000 vaizdo paskaitų. Iš viso 8-12 klasėms yra sukurta apie 1400 e-mokymo priemonių.
Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į konkrečias pamokas ir adaptuotas specifiniams IKT reikalavimams. Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami komunikuojant elektroniniu paštu ir Skype. E-pamokose daug vaizdo ir garso medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų žiniatinklio (interneto) adresų. Kiekvienam mokomajam dalykui yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės ugdymo planas. Visos pamokos surašytos į tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pvz., per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t.t. Maždaug kartą per mėnesį mokytojo nustatytą dieną vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis tekstas.
Didelis patogumas yra tai, kad mokiniai gali atlikti užduotis bet kuriuo paros metu ir bet kurią savaitės dieną. Esant rimtam pagrindimui mokytojas turi teisę atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.
Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) ir Brandos egzaminus mokiniai laiko pagal PUPP ir egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką. Lietuvių kalbos ir matematikos dalyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus galima laikyti Skype, o egzaminus būtina laikyti, atvykus į gimnaziją. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰