Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Progimnazija
Vilnius, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 87
+370 5 275 2973
Klasės nuo 1 iki 8

Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla įkurta 2009 m. reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą. Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. gavo progimnazijos statusą.
Progimnazija įsikūrusi strategiškai labai patogioje vietoje – vienoje iš didžiausių ir judriausių Vilniaus gatvių – Kalvarijų gatvėje. Čia susikerta daug kelių į miesto centrą, todėl daugeliui patogu pakeliui į darbą atvežti vaikus į mokyklą.
Mokyklos pavadinimas – buvusios Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos, dabartinės gimnazijos, dovana. Progimnazijos vardas itin tampriai susieja su gimtojo miesto globėju, vaizduojamu Vilniaus herbe – šv. Kristoforu. Tai mokykla, kurioje dirba jauni ir didesnę patirtį turintys mokytojai. Jie drauge su mokiniais kuria ir puoselėja progimnazijos tradicijas:
a) kuria netradicines pamokas,
b) veda atviras ir integruotas pamokas,
c) puošia mokyklos erdves mokinių kūrybiniais darbais,
d) kasmet organizuoja Šeimų krepšinio turnyrą,
e) rengia vakarą Šeimos dienai paminėti,
f) švenčia 4 ir 8 klasių mokinių išleistuves,
g) progimnazijos pirmokai išlydi Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 12-okus per Paskutinio skambučio šventę,
h) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų pradinių klasių šokių konkursą „Šokim, šokim, nesustokim“,
i) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 2 klasių varžytuves „Saugau ir kuriu Lietuvą“,
j) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 8 klasių lietuvių kalbos olimpiadą,
k) vykdo bendras veiklas su socialiniais partneriais.
Nors mokykla jauna, bet gali kasmet pasigirti ne vienu laimėjimu konkursuose: Vilniaus miesto pradinių klasių dailyraščio konkurso, Tarptautinio pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso „Skaitau lietuvišką pasaką“ laureatai, Respublikinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėtojai, Vilniaus miesto rankinio varžybų prizinių vietų laimėtojai, Vilniaus miesto mokinių šaškių varžybų nugalėtojai, Krepšinio turnyro „Baltupių progimnazijos taurė“ prizinių vietų laimėtojai ir kt.
Progimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, Vilniaus ,,Žiburio“ pradine mokykla, lopšeliais-darželiais „Žirniukas“, „Švelnukas“, „Pumpurėlis“, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetu, leidyklos „Šviesa“ mokymo centru ir kitais socialiniais partneriais.
Progimnazija yra dalyvavusi ir dalyvauja ne viename reikšmingame projekte:
• „Pedagoginių, psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“,
• „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse „TAPK“,
• patyčių prevencijos programose „Olweus“, „Obuolio draugai“, prevencinėje programoje „Gyvai“, kurios tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų,
• UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose,
• UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veikloje „Mokytojo televizijos sukūrimas ir palaikymas“ ir teikė metodines rekomendacijas metodinių filmų turiniui,
• Mokytojų tobulinimo kursuose A.P.P.L.E. Teikė projektines paraiškas ir laimėjo finansavimą metodinėms priemonėms įsigyti,
• „Alma litteros sprendimai“ projekte „Aktyviosios klasės sukūrimas“,
• NEC projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“.
2015–2016 m. m. 1–8 progimnazijos klasėse mokosi 858 mokiniai.

2020-07-06

Mokykla gerai suremontuotą, mokytojai tikrai labai geri, nėra labai didelio spaudimo iš mokytojų pusės, kilus konfliktui tarp vaikų mokytojai iš karto sprendžia, įranga atnaujinta, namų darbų neduoda kritiškai daug, daug neformalaus ugdymo dienų, daug būrelių, direktorė ir pavaduotojos labai geros, stengiamasi visais būdais stabdyti patyčias (kurių nėra daug). Mokytojai budi koridoriuose. Pradinukams puikiai padaryta vieta pažaisti. Yra sofos, pufai. Svarbiausia nesuprantant kažko mokytojai nepuola bartis, o tikrai padeda išsiaiškinti neaiškius momentus. Man mokyklą per visus 8 metus labai patiko.

2020-05-14

blogiau negu blogai.

2018-06-14

puikus mokytojai, visuose klasėse prožektoriai, sena įranga naujinama (kompiutriai), didelė sporto salė, mokytojai visada pasiruoše ištiesti pagalbos ranką, neeformalinės pamokos, geri bendraklasei, puikus kelionių organizavimas, valgykloje skanios picos, neužduoda daug namų darbų.

2017-10-05

1. Yra rūbinė kurioje galima pasikabinti striukę. 2. Tvarkinga sporto salė. 3. Draugiški mokytojai. 4. Koridoriai stebimi. 5. Patogiai sudėlioti kabinetai pamokoms. 6. Kiekviename kabinete yra projektoriai. 7. Dažnai vyksta diskotekos.

2017-02-09

Mokykla graži, didelis koridorius, ilgos pertraukos, daug kabinetų, labai patogioje vietoje, daug stotelių aplinkui, beveik kiekvienam kabinete yra projektoriai, didelė ir sutvarkyta sporto salė, suolai visur nauji, yra ir gerų mokytojų, vyksta diskotekos (kurias rengia 8 klasių mokiniai), direktorė gera, būna daug netradicinių pamokų (pvz. skaitymo diena).

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Ačiū už įskiepytą meilę knygai 🤍

Tikra, rūpestinga mokytoja: "perskaitytų knygų iš jūsų niekas neatims" ir kiti dalykai.

Pati geriausia mokytoja, ačiū už laiką kurį skiriate mūsų mokymui🙂