Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Žvėryno gimnazija

Gimnazija
Vilnius, Žalioji g. 4, Vilnius
+370 5 275 1037
Klasės nuo 5 iki 12

Veiklos prioritetai:
•ugdymo kokybės gerinimas; ◦vertinimo sistemos tobulinimas;
◦IT ir šiuolaikinių ugdymo metodų taikymas;
◦darbo su gabiais mokiniais efektyvinimas;
◦mokinių pamokų lankomumo gerinimas;
•bendrosios kultūros kėlimas; ◦pilietiškumo ugdymas;
◦vertybinių nuostatų formavimas;
◦mokyklos įvaizdžio gerinimas;
Vizija
Žvėryno gimnazija - šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokykla - puoselėjanti kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, ugdanti išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.
Misija
Žvėryno gimnazijos, kaip ugdymo institucijos paskirtis , teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Gimnazija iš kitų mokyklų išsiskiria sveikos gyvensenos iniciatyva bei demokratiška ir saugia aplinka.
Bendruomenės narių santykiai grindžiami:
•humaniškumu;
•demokratiškumu;
•tolerancija;

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.