Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

VšĮ "Saulės" privati gimnazija

Gimnazija
Vilnius, Rolando Jankausko g. 17, Vilnius
+370 5 240 1546
Klasės nuo 1 iki 12

MŪSŲ GIMNAZIJOS PRIORITETAI
1. Šiuolaikiškas ugdymo proceso organizavimas.
2. Socialinis, psichologinis, emocinis, intelektinis, dvasinis bendruomenės tobulėjimas.
3. Moderni, nuolat atsinaujinanti gimnazijos ugdymo aplinka.
4. Naujos pedagoginių kompetencijų tobulinimo formos .
5. Gerosios patirties sklaida.
6. Pasididžiavimas priklausymu savo gimnazijos bendruomenei.
VIZIJA
Moderni gimnazija, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą ir maksimaliai atskleidžianti individualius vaiko gebėjimus, ugdanti aukštos dvasinės kultūros asmenybę, tampanti naujausių pedagoginių idėjų ir iniciatyvų bei gerosios patirties sklaidos centru.
MISIJA
„SAULĖS“ privati gimnazija teikia kokybišką bendrąjį vidurinį išsilavinimą, siūlo įvairiapusišką neformalųjį ugdymą, dirba pagal individualų ugdymo planą, sudaro sąlygas pasirengti studijoms šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Ugdo aukšto emocinio intelekto žmogų, gebantį atsakingai elgtis su savimi ir kitais, imtis iniciatyvos, dirbti kūrybingai ir bendradarbiaujant, trokštantį toliau mokytis ir tobulėti. Gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, pastebintys ir ugdantys kiekvieno gebėjimus, kuriantys nuoširdžius ir demokratiškus santykius su bendruomene.
FILOSOFIJA
Sapere aude! (Siek išminties). Imanuelis Kantas

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.