Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Naujosios Akmenės mokykla-darželis "Buratinas"

Mokykla-darželis
Akmenės r., Ramučių g. 1, Naujoji Akmenė
+370 425 57008

Mokyklos-darželio vizija: moderni, šiuolaikiška, trijų ugdymo(si) pakopų įstaiga.

Mokyklos-darželio misija: sveikatą stiprinanti, saugi ir užtikrinanti lygias galimybes visiems ugdytiniams, kokybišką ugdymą ir palankias galimybes ugdytinių saviraiškai teikianti mokykla-darželis.

Mokyklos-darželio tikslai: sveikas ir saugus ugdytinis, visuminis asmenybės ugdymas, aukšta ugdymo kokybė, veiksminga ir funkcionali edukacinė aplinka, aktyvi partnerystės tinklo veikla.

Mokyklos-darželio uždaviniai: plėtoti mokyklos-darželio pedagogų, ugdytinių tėvų partneriškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją, įgyvendinant ugdymo turinį per projektinę veiklą, siejant ją su šių dienų aktualijomis, užtikrinti racionalią, suderintą, sveiką mitybą, siekiant vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo, kurti demokratišką, humanišką, savarankišką, orų ir veiklų mokyklos-darželio bendruomenės gyvenimą, telkiant įstaigos savivaldos institucijas, įgyvendinti Europos sąjungos projektus; ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra 2007–2013 m. m.“ ir ,,Naujosios Akmenės mokyklos-darželio ,,Buratinas‘ modernizavimas“, siekiant žmogiškųjų išteklių ir modernios ugdymo(si) aplinkos plėtros.

Padėkoti


loading

Vaikų darželių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.