Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Naujosios Akmenės mokykla-darželis "Buratinas"

Pradinė mokykla
Akmenės r., Ramučių g. 1, Naujoji Akmenė
+370 425 57008
Klasės nuo 1 iki 4

Mokyklos-darželio vizija: moderni, šiuolaikiška, trijų ugdymo(si) pakopų įstaiga.

Mokyklos-darželio misija: sveikatą stiprinanti, saugi ir užtikrinanti lygias galimybes visiems ugdytiniams, kokybišką ugdymą ir palankias galimybes ugdytinių saviraiškai teikianti mokykla-darželis.

Mokyklos-darželio tikslai: sveikas ir saugus ugdytinis, visuminis asmenybės ugdymas, aukšta ugdymo kokybė, veiksminga ir funkcionali edukacinė aplinka, aktyvi partnerystės tinklo veikla.

Mokyklos-darželio uždaviniai: plėtoti mokyklos-darželio pedagogų, ugdytinių tėvų partneriškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją, įgyvendinant ugdymo turinį per projektinę veiklą, siejant ją su šių dienų aktualijomis, užtikrinti racionalią, suderintą, sveiką mitybą, siekiant vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo, kurti demokratišką, humanišką, savarankišką, orų ir veiklų mokyklos-darželio bendruomenės gyvenimą, telkiant įstaigos savivaldos institucijas, įgyvendinti Europos sąjungos projektus; ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra 2007–2013 m. m.“ ir ,,Naujosios Akmenės mokyklos-darželio ,,Buratinas‘ modernizavimas“, siekiant žmogiškųjų išteklių ir modernios ugdymo(si) aplinkos plėtros.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰