Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 68
+370 37 311088
Klasės nuo 1 iki 10

VIZIJA
Katalikiška bendrojo ugdymo mokykla su išplėtotomis ugdymo alternatyvomis, kurių pagrindą sudaro savitos pedagoginės sistemos elementų – katalikiškumo, kūrybinio mąstymo lavinimo, ugdymo menu, darnaus vystymosi dermė. Savo veikla būdama atvira krikščioniško ugdymo bendruomene, harmonizuoja chaotišką permainų aplinką ir vertybinių nuostatų sumaištį. Besimokanti organizacija, pasižyminti aukšta inteligencija, aukštos pedagoginės kompetencijos dėka vystanti prasmingą mokymą(si), užtikrinantį fiziškai ir dvasiškai harmoningos bei pilietiškai atsakingos asmenybės ugdymą.

MISIJA
Vykdant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtikrinti formaliojo neformaliojo ir informaliojo ugdymo dermę, besiremiančią socioedukacine mokymosi aplinka, besimokančios organizacijos kultūra, diegiamomis mokymosi visą gyvenimą, tvariosios lyderystės nuostatomis. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius bei palaikant visų bendruomenės narių atsakomybę už ugdymo rezultatus, skatinti naujų idėjų vystymą, saviugdą. Vertinti savo veiklos rezultatus prasmingos tarnystės bei šiuolaikiškumo dvasioje.

Vertybinio ugdymo programa.
- Kūrybinio mąstymo lavinimo programa.
- Kryptingo meninio ugdymo programa.
- Darnaus vystymosi programa.

9.6
paremtas 7 atsiliepimais
Mokiniai/ Buvę mokiniai
9.2
Tėvai
0.0
Darbuotojai
9.9
Puikiai: 9+
6
Gerai: 7-9
1
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
2018-01-31

.

.

2017-05-29

Dziugu, kad mokinuosi joje ;)

2017-01-29

Tai mokykla su puikiom tradicijom ir stipria bendruomene

2017-01-10

Mokytojai tikrai yra geri.

2017-01-10

Tai demokratiškais ir humanistiniais ugdymo principais besivadovaujanti mokykla. Suteikia galimybes atskleisti savo kūrybines ir pažintines galias įvairių poreikių mokiniams. Mokykla prioritetu laiko vertybinį ugdymą,kas nėra lengva dabartinėje vartotojų visuomenėje.Didelis dėmesys tarpkultūriniam ir daugiakalbystės ugdymui.

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti