Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 68
+370 37 311088
Klasės nuo 1 iki 10

VIZIJA
Katalikiška bendrojo ugdymo mokykla su išplėtotomis ugdymo alternatyvomis, kurių pagrindą sudaro savitos pedagoginės sistemos elementų – katalikiškumo, kūrybinio mąstymo lavinimo, ugdymo menu, darnaus vystymosi dermė. Savo veikla būdama atvira krikščioniško ugdymo bendruomene, harmonizuoja chaotišką permainų aplinką ir vertybinių nuostatų sumaištį. Besimokanti organizacija, pasižyminti aukšta inteligencija, aukštos pedagoginės kompetencijos dėka vystanti prasmingą mokymą(si), užtikrinantį fiziškai ir dvasiškai harmoningos bei pilietiškai atsakingos asmenybės ugdymą.

MISIJA
Vykdant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtikrinti formaliojo neformaliojo ir informaliojo ugdymo dermę, besiremiančią socioedukacine mokymosi aplinka, besimokančios organizacijos kultūra, diegiamomis mokymosi visą gyvenimą, tvariosios lyderystės nuostatomis. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius bei palaikant visų bendruomenės narių atsakomybę už ugdymo rezultatus, skatinti naujų idėjų vystymą, saviugdą. Vertinti savo veiklos rezultatus prasmingos tarnystės bei šiuolaikiškumo dvasioje.

Vertybinio ugdymo programa.
- Kūrybinio mąstymo lavinimo programa.
- Kryptingo meninio ugdymo programa.
- Darnaus vystymosi programa.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰