Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Pagrindinė mokykla
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 6A
+370 37 331824
Klasės nuo 1 iki 10

Centrą sudaro šios pakopos:

Lopšelis-darželis

Pradinė mokykla (parengiamoji-4 klasė)
- Mokymosi laikas prailgintas dėl vaikų specialių ugdymosi poreikių.
- Sudarytos sąlygos individualiam ugdymui/si, nes klasėse nedidelis mokinių skaičius (5-10).

Pagrindinė mokykla (5-10 klasė)
- Mokiniai ugdomi pagal bendrojo lavinimo programas ir įgyja pagrindinį išsilavinimą.
- Korekcinis ugdymas atliekamas vaikų laisvalaikiu, dalykinėse pamokose ir regėjimo lavinimo, reabilitacijos bei kituose užsiėmimuose.

Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos socializacijos skyrius
- Vykdo veiklą, susijusią su mokinių popietiniu užimtumu, socialine veikla.
- Atsakingas už mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje.
- Sudaro sąlygas kasdieninio gyvenimo įgūdžiams formuoti, lavinti ir tobulinti, ruošia socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę.
- Organizuoja tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo iki kol jiems pradedamas teikti pradinis ugdymas. Pagalba teikiama namuose ir mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
- Teikia tiflopedagoginė pagalba akliems ir silpnaregiams mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose.
- Vykdo apakusių 18 metų ir vyresnių asmenų socialinį ugdymą namuose: moko Brailio rašto, orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo, kompiuterinio raštingumo, kasdieninio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių.

VIZIJA

Unikalus, dinamiškas ugdytinių, turinčių regos, autizmo spektro, įvairiapusių raidos sutrikimų, jų tėvų ir kitų bendruomenės narių poreikius tenkinantis centras, besivadovaujantis humanistinėmis vertybėmis, orientuotas į ugdytinį ir jo šeimą: kompleksiškai teikiantis kokybiškas įvairiapusiškas švietimo, sveikatinimo ir socialines paslaugas, atitinkančias klientų ir jų aplinkos poreikius bei šiuolaikinės visuomenės kriterijus; plėtojantis pozityvią ir motyvuojančią aplinką pagal sveikatos galias, aktyviai, kūrybiškai, atsakingai asmenybei ugdytis, taip sudarydamas prielaidas sėkmingai integracijai ir savarankiškesniam ugdytinių gyvenimui visuomenėje.

MISIJA

• Užtikrinti valstybės deleguotų funkcijų vykdymą, įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas įvairų amžiaus grupių asmenims Kauno mieste ir respublikoje.
• Padėti ugdytiniams tenkinti bazinius ir specialiuosius poreikius, rasti aktualiąją ir artimiausią plėtros sritį ir jos pagrindu ugdyti, lavinti ir formuoti vertybines nuostatas, kiekvienam numatant individualias ugdymo(-si) strategijas.
• Atskleisti žmonių su negalia asmenybę ir parengti juos integracijai į visuomenę, įgyvendinant socialinių įgūdžių ugdymo programas. Siekti jų išsilavinimo tęstinumo, atsižvelgiant į individualius specialiuosius poreikius.
• Tapti moderniai įrengtu daugiafunkciniu centru, turtingu materialine technine baze, paslaugų įvairove, žmogiškaisiais ištekliais bei patraukliu ir naudingu miesto, šalies gyventojams.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Centras vadovaujasi humanistine filosofija, kuri ugdo asmens savitumą, skatina pagalbą kiekvienam asmeniui, pabrėžia atsakomybę tiek už savo, tiek ir už kitų žmonių poelgius bei veiklą.
Asmenybės ugdymas paremtas atsakomybe, veikla ir bendravimu.
Centro nuostata yra tokia, kad visi asmenys gali būti ugdomi, visiems reikia padėti įgyti įvairių, jiems prieinamų socialinių įgūdžių ir kompetencijų, nuo kurių priklauso savarankiškas bei nepriklausomas gyvenimas.
Ugdant pripažįstama asmens teisė būti savimi, ugdytis prieinamu lygiu ir tempu saugioje, įprastoje aplinkoje, tenkinami individualūs poreikiai, atsižvelgiant į asmenybei būdingą pasaulio suvokimą.
Įvairiomis raiškos priemonėmis skatinamas ugdytinių poreikis savirealizacijai, aktyvumas, kūrybiškumas, tobulėjimas.
Ugdytinio gebėjimų ir patirties analizė, pedagoginis meistriškumas, šiuolaikinės korekcinio ugdymo technologijos, visos bendruomenės susitelkimas ir pastangos, kantrybė ir atkaklumas gali padėti daug ko pasiekti.

2018-01-17

Mokykloje dirba tikrai geri specialistai. Visais įmanomais budais stengiamasi vaikams padeti iskilus problemai. Uzsiemimai po pamoku tikrai garantuoti. Reikia tik noro tureti. Puikus ir aukletojai dirbantys po pamoku jie priziuri vaikus padeda atlikti ir namu darbu uzduotis....

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.