Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno Senamiesčio progimnazija

Progimnazija
Kaunas, Nemuno g. 12, Kaunas
+370 37 222444
Klasės nuo 1 iki 8

Vizija
Savarankiška, atvira kaitai, moderni pagrindinė mokykla, tęsianti tradicijas, ieškanti naujovių ir jas diegianti, kūrybiškai dirbanti, vertinama miesto visuomenės, nuosekliai, kryptingai ir sistemingai formuojanti ugdytinių meninę kultūrą kaip neatskiriamą dvasinės kultūros dalį.
Misija
Pagrindinė mokykla teikianti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas bei neformalaus ugdymo programas, ugdanti dorą ir kūrybingą mokinį, gebantį sėkmingai integruotis ir mokytis nuolat besikeičiančioje socialinėje aplinkoje. Pagrindinė vertybė – mokinys, mokytojas, žmogus. Sėkmės laidas – bendravimas ir bendradarbiavimas, geranoriška pagalba vienų kitiems, saugi aplinka visiems.
Uždaviniai
1. Siekiant tobulinti ugdymo kokybę, sudaryti palankias sąlygas mokinių saviraiškos plėtrai ir sistemingam individualių gebėjimų ugdymui, panaudojant MK lėšas.
2. Siekiant tobulinti ugdymo(si) procesą sudaryti sąlygas mokytojams įgyti profesinių ir bendrųjų kompetencijų mokantis bendradarbiaujant, skleidžiant gerąją patirtį, panaudojant MK lėšas.
3. Sudarant galimybę mokiniams aktyviai sportuoti pamokose ir po pamokų, siekiant produktyvaus darbo ir mokymosi kokybės, renovuoti sporto ir aktų salas, panaudojant mokyklos spec.lėšų ir 2% lėšas ir europine lėšas .

2018-04-26

Mokykla yra Senamiestyje, kas sudaro galimybę panaudoti įvairias netradicines aplinkas.

2018-04-17

Mokytojai tikrai stengiasi mokinti vaikus.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.