Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno "Aušros" gimnazija

Gimnazija
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 95
+370 37 424770
Klasės nuo 9 iki 12

2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI
1 tikslas: ATNAUJINTI ESAMAS IR SUDARYTI NAUJAS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KULTŪROS, ŠVIETIMO, ŽINIASKLAIDOS, INSTITUCIJOMIS, NUMATANT KONKREČIAS VEIKLAS GERINANČIAS GIMNAZIJOS ĮVAIZDĮ.
2 tikslas: TOBULINTI PIRMŲJŲ KLASIŲ KOMPLEKTAVIMĄ IR SĖKMINGAI SPRĘSTI MOKINIŲ ADAPTACIJOS PROBLEMAS, SIEKIANT AUKŠTESNIŲ AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ IR GIMNAZIJOS PAŽANGOS
3 tikslas: TOBULINTI MOKYMOSI SĖKMĖS PLANAVIMĄ PAMOKOJE, UGDANT MOKINIŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJAS.
4 tikslas: TURTINANT GIMNAZIJOS MATERIALINĘ BAZĘ, SUKURTI ESTETIŠKĄ IR PATRAUKLIĄ GIMNAZIJOS APLINKĄ.
MOKYKLOS VIZIJA
Kauno „Aušros“ gimnazija – saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą bei ugdanti atsakingas, kūrybingas asmenybes mokykla.
MOKYKLOS MISIJA
Užtikrinti kokybišką ir lankstų pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, sudarant palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei bei mokyklos tradicijų puoselėjimui ir tęstinumui, ugdyti atsakingą ir kūrybišką asmenybę, dorą, išsilavinusį pilietį, gebantį atskleisti savo pašaukimą bendruomenėje.
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Gimnazijos filosofija grindžiama humanizmo, demokratijos principais. Ji ugdo harmoningą ir kūrybingą asmenybę, kultūrinio palikimo dalyvę ir tęsėją. Gimnazijoje puoselėjamos vertybės: dora, tolerancija, bendradarbiavimas, draugiški santykiai, kūrybiškumas, nuolatinis tobulėjimas, kompetencija. Nauji iššūkiai ir galimybės skatina bendradarbiauti ir mokytis visą gyvenimą.

2019-08-17

Šį rugsėjį į gimnaziją ateina trečiasis mūsų vaikas. Mokykla be patyčių! Draugiški mokiniai ir mokytojai, gera atmosfera. Strategiškai puiki vieta, geras susisiekimas su visais rajonais, patogu po pamokų į kitas mokyklas ir būrelius..

2019-07-02

Tvarkinga mokykla, graži, jauki, švari. Daug labai gerų mokytojų, gerai paruošia egzaminams. Šilti santykiai, geras požiūris į mokinius.

2019-03-03

Jauku, gražu. Yra daug labai gerų mokytojų. Jei nori mokytis, tai visos sąlygos tikrai yra.

2019-02-12

Labai graži, jauki aplinka.. Nėra patyčių, saugu. Geri mokytojai, draugiški santykiai, paremti bendradarbiavimu.. Puikus susisiekimas.

2018-10-03

Geri, bei šaunūs mokytojai. Jeigu nesupranti temos paaiškina tau asmeniškai. Mokykloje nėra patyčių, mokytojai pagarbūs su mokiniais, net ir už mokyklos ribų. Rekomenduočiau eiti į šia mokykla, nors dar tik mėnesis laiko mokinuosi, bet man čia patinka. :)

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.