Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Kauno "Aušros" gimnazija

Gimnazija
Kaunas, Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 95
+370 37 424770
Klasės nuo 9 iki 12

2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI
1 tikslas: ATNAUJINTI ESAMAS IR SUDARYTI NAUJAS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KULTŪROS, ŠVIETIMO, ŽINIASKLAIDOS, INSTITUCIJOMIS, NUMATANT KONKREČIAS VEIKLAS GERINANČIAS GIMNAZIJOS ĮVAIZDĮ.
2 tikslas: TOBULINTI PIRMŲJŲ KLASIŲ KOMPLEKTAVIMĄ IR SĖKMINGAI SPRĘSTI MOKINIŲ ADAPTACIJOS PROBLEMAS, SIEKIANT AUKŠTESNIŲ AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ IR GIMNAZIJOS PAŽANGOS
3 tikslas: TOBULINTI MOKYMOSI SĖKMĖS PLANAVIMĄ PAMOKOJE, UGDANT MOKINIŲ MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJAS.
4 tikslas: TURTINANT GIMNAZIJOS MATERIALINĘ BAZĘ, SUKURTI ESTETIŠKĄ IR PATRAUKLIĄ GIMNAZIJOS APLINKĄ.
MOKYKLOS VIZIJA
Kauno „Aušros“ gimnazija – saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą bei ugdanti atsakingas, kūrybingas asmenybes mokykla.
MOKYKLOS MISIJA
Užtikrinti kokybišką ir lankstų pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, sudarant palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei bei mokyklos tradicijų puoselėjimui ir tęstinumui, ugdyti atsakingą ir kūrybišką asmenybę, dorą, išsilavinusį pilietį, gebantį atskleisti savo pašaukimą bendruomenėje.
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Gimnazijos filosofija grindžiama humanizmo, demokratijos principais. Ji ugdo harmoningą ir kūrybingą asmenybę, kultūrinio palikimo dalyvę ir tęsėją. Gimnazijoje puoselėjamos vertybės: dora, tolerancija, bendradarbiavimas, draugiški santykiai, kūrybiškumas, nuolatinis tobulėjimas, kompetencija. Nauji iššūkiai ir galimybės skatina bendradarbiauti ir mokytis visą gyvenimą.

2018-05-05

Tikrai yra daug gerų, stiprių mokytojų, savo srities profesionalų. Jauki aplinka. Nėra patyčių, užtikrinamas vaikų saugumas, jie gerai jaučiasi. Mokytojai su mokiniais šiltai bendrauja, vyrauja bendradarbiavimo atmosfera. Puikus tvarkaraštis, vyresniokams nėra "langų".

2017-08-03

Graži mokykla, mokytojai įdomūs

2017-04-20

Labai graži mokykla, mieli mokiniai ir mokytojai

2017-04-20

Labai graži mokykla, mokytojai madagus, vaikai draugiški

2017-01-28

Jauki ir šilta mokinių bendruomenė, įvairus renginių pasirinkimas, dauguma mokytojų puikūs savo srities žinovai, mokantys ir stegiantys perteikti programas įdomiau ir aiškiau, tuo pačiu puikiai ruošdami egzaminams. Ateina mokyti vis daugiau jaunesnių mokytojų. Įvairus būrelių pasirinkimas. Mokykla siekia tobulėti, atsinaujinti.

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰