Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija

Progimnazija
Vilnius, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aušros Vartų g. 23
+370 523 14084
Klasės nuo 1 iki 8

MISIJA
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija – švietimo institucija, teikianti pagal valstybinius standartus patvirtintą pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, diegianti integruotą užsienio kalbų mokymą jau nuo antros klasės, užtikrinanti specialiųjų poreikių mokinių integraciją į aktyvų progimnazijos gyvenimą, organizuojanti mokinių ir mokytojų užklasinę veiklą, siekianti pilietinės brandos, puoselėjanti tradicijas, tautiškumą bei humanizmą.

VIZIJA
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija – švietimo institucija, teikianti pagal valstybinius standartus patvirtintą pradinį ir pagrindinį išsilavinimą viename pagrindiniame mokyklos pastate, lanksčiai prisitaikanti prie besikeičiančių sąlygų, vykdanti profesinio orientavimo darbą ir formuojanti pagrindines kompetencijas, reikalingas pasirenkant tolimesnę mokymosi instituciją.
Progimnazija sukūrusi modernią aplinką, gerai apsirūpinusi informacijos ir komunikacijos technologijos priemonėmis, įkūrusi dienos centrą, laiduojanti psichologinį ir fizinį mokinių saugumą, taikanti besimokančios informacinės visuomenės darbo metodus ir stilių.

FILOSOFIJA
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos bendruomenės veikla pagrįsta šiuo filosofiniu principu: „… puoselėdami viziją, širdyje turėdami idealus, kuriame savo gyvenimą, savo ateitį…”

Padėkoti


loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Nuostabi auklėtoja ir mokytoja, gersnės neturėjau ir neturėsiu, jei kam atiteks laimė tapti jos mokiniu, nepasigailėsite

.

Pats geriausias mano istorijos mokytojas

Puikus mokytojas. Labai daug pastangų įdedantis į savo darbą ir tuo pačiu nepraranda ryšio su mokiniu.

Ačiū mokytojai už suteiktas dalyko žinias ir begalinį atsidavimą mokytojo profesijai.